กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติ SISB ทำอย่างไร ให้เติบโตในไทย

กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติ SISB ทำอย่างไร ให้เติบโตในไทย

7 มี.ค. 2022
กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติ SISB ทำอย่างไร ให้เติบโตในไทย | BrandCase
ถ้าถามว่า เรื่องไหนที่คนเป็นพ่อแม่ มักให้ความสำคัญกับลูกมาเป็นอันดับแรก ๆ ของชีวิต หนึ่งในนั้นต้องมีเรื่องการศึกษารวมอยู่ด้วย
ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า ธุรกิจการศึกษานั้นมีการแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อย ๆ
โดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติหลายแห่ง
วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ SISB โรงเรียนนานาชาติ ที่ตอนนี้พยายามขยายฐานลูกค้า ด้วยการเข้าถึงนักเรียนตามหัวเมืองใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัดมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ที่มีชื่อว่า Project H
เรื่องนี้เป็นอย่างไร BrandCase จะสรุปให้ฟัง
SISB หรือ Singapore International School of Bangkok หรือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544
โดยถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์มาสอนในประเทศไทย
ในช่วงแรกที่เปิดการเรียนการสอน มีนักเรียนเข้ามาเรียนจำนวน 35 คน
อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์นั้น ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง จึงทำให้เมื่อเวลาผ่านไป จำนวนนักเรียนที่ SISB ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย
ปี 2561 จำนวนนักเรียน 2,369 คน
ปี 2562 จำนวนนักเรียน 2,611 คน
ปี 2563 จำนวนนักเรียน 2,639 คน
โดยปัจจุบันนั้น SISB เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขณะที่กลุ่มลูกค้าของโรงเรียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1) กลุ่มนักเรียนชาวไทย มีสัดส่วนประมาณ 83%
2) กลุ่มนักเรียนต่างชาติ ที่พ่อแม่มาทำงานในประเทศไทย มีสัดส่วนประมาณ 17%
ทั้ง 2 กลุ่มนั้น จะมาจากครอบครัวที่ผู้ปกครองมีรายได้และฐานะค่อนข้างดี
เนื่องจากค่าเทอมต่อคนที่ SISB นั้น เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณคนละ 400,000 บาทต่อปี ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชนทั่วไป

ขณะที่สิ้นปี 2563 SISB มีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 แห่ง และในต่างจังหวัด (เชียงใหม่) 1 แห่ง โดยสามารถรองรับนักเรียนรวมกันทั้งหมดได้ประมาณ 4,000 คน
และเมื่อเราพูดถึงโรงเรียน รายได้ของโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วจะมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
โดยสำหรับ SISB นั้น รายได้ทั้งหมดของโรงเรียนมาจาก
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาและบริการ 98%
- การขายอุปกรณ์การศึกษา การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม กำไรจากเงินลงทุนระยะสั้น และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 2%
เมื่อดูแบบนี้ เราจะพบว่า การเพิ่มขึ้นของรายได้ จะเกิดมาจาก 2 ทางคือ การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา และการเพิ่มจำนวนนักเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้น เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ผู้ปกครองจะนำมาพิจารณาในการเลือกโรงเรียนให้นักเรียน
ซึ่งแน่นอนว่า ถ้าโรงเรียนไหนที่กำหนดค่าธรรมเนียมสูงมากจนเกินไป ก็อาจทำให้แข่งขันกับโรงเรียนอื่นลำบาก
ประกอบกับช่วงที่ผ่านมา การระบาดของโควิด 19 ทำให้ SISB ไม่ได้ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมให้ส่วนลดค่าเทอมแก่ผู้ปกครองประมาณ 5-15%
นอกจากนี้ เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา จำนวนโรงเรียนนานาชาติก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
ปี 2557 มี 154 แห่ง
ปี 2562 มี 207 แห่ง
ซึ่งนั่นหมายถึงการแข่งขันในตลาดที่มากขึ้น และผู้ปกครองก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ทีนี้ ข้อมูลจาก SISB ระบุว่า จากโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ที่ SISB เปิดการเรียนการสอนนั้น เมื่อแบ่งตามจำนวนนักเรียนจะพบว่า
93% เรียนอยู่ที่ SISB ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพียงแค่ 7% เรียนที่ SISB ในต่างจังหวัด
พอเรื่องเป็นแบบนี้ ทำให้ SISB จึงอยากเพิ่มสัดส่วนจำนวนนักเรียนในต่างจังหวัดให้มากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีศักยภาพ มีผู้ปกครองที่มีกำลังในการส่งบุตรหลานเรียนได้
ซึ่งกลยุทธ์การเติบโตรอบใหม่นี้ SISB เรียกว่า “Halving Project” หรือ “Project H” ซึ่งจะเป็นรูปแบบของโรงเรียนนานาชาติในย่านชานเมืองและในหัวเมืองต่างจังหวัด
ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการศึกษาในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
เนื่องจาก SISB มองเห็นแนวโน้มการขยายเมืองออกไปบริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานครมากขึ้น โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด เช่น ระยอง เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต อุดรธานี และขอนแก่น
โดย Project H นี้ ทาง SISB เชื่อว่า จะสามารถช่วยให้โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 4,150 คน ในอีก 5 ปีข้างหน้า
รายได้และกำไรของบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 รายได้ 1,129 ล้านบาท กำไร 221 ล้านบาท
ปี 2563 รายได้ 1,074 ล้านบาท กำไร 159 ล้านบาท
ปี 2564 รายได้ 1,075 ล้านบาท กำไร 209 ล้านบาท
กรณีนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งพวกเราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่า กลยุทธ์การเติบโตของ SISB ในครั้งนี้ จะมาช่วยผลักดันให้บริษัทเติบโตไปได้อย่างที่ผู้บริหารหวังไว้ มากน้อยแค่ไหน..
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
รู้ไหมว่า ในปี 2562 นั้น จำนวนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติมีประมาณ 87,000 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง ไม่ถึง 1% ของจำนวนนักเรียนในประเทศไทยทั้งหมดที่มีประมาณ 9 ล้านคน..
References
-แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563, บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
-https://www.sisb.ac.th/sisb/page/sisb-th-milestones#
-https://www.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2021q3/20211207-2021Q3-SISB.pdf
© 2022 Longtunman. All rights reserved.