ให้ 10 บริษัทระดับโลก มาช่วยลดหย่อนภาษีปีนี้

ให้ 10 บริษัทระดับโลก มาช่วยลดหย่อนภาษีปีนี้

16 ธ.ค. 2022
ให้ 10 บริษัทระดับโลก มาช่วยลดหย่อนภาษีปีนี้
ลงทุนแมน x บลจ.ทาลิส
ในเมื่อ.. ไอโฟนจาก Apple ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
Visa และ Mastercard คือบัตรเครดิต ที่หลายคนเลือกใช้
Microsoft คือโปรแกรมที่พนักงานออฟฟิศทั่วโลกไม่อาจปฏิเสธได้
เมื่อบริษัทเหล่านี้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง
จนหลายคนแอบคิดว่า ถ้าบริษัทเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีปลายปีนี้ ก็น่าจะดี
แล้วเราสามารถให้บริษัทระดับโลกเหล่านี้ มาช่วยลดหย่อนภาษีได้อย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
เชื่อว่าหลายคนคงเคยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลประจำปีมาบ้างแล้ว ซึ่งแต่ละคนอาจลดหย่อนในวิธีที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยตามนโยบายของภาครัฐที่ประกาศออกมาในแต่ละปี
แต่เชื่อว่า อีกหนึ่งวิธีที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้คือ การลงทุนในกองทุนรวม
โดยเฉพาะกองทุน SSF (Super Saving Funds) หรือกองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุน RMF (Retirement Mutual Fund) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ซึ่งกองทุน SSF จะลดหย่อนภาษีได้โดยไม่มีขั้นต่ำ แต่ต้องไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนการออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ในขณะที่กองทุน RMF ก็ลดหย่อนได้โดยไม่มีขั้นต่ำ โดยต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี) แต่ต้องไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนการออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
โดยกองทุน SSF และ RMF แต่ละกองนั้น มีจุดเด่น และนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่นโยบายของแต่ละกองทุน และหนึ่งในกองทุนที่มีความน่าสนใจ ที่อยากแนะนำให้รู้จักในวันนี้ คือกองทุนเปิด MEGA10 ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10-A) และชนิดเพื่อการออม (MEGA10-SSF) และกองทุนเปิด MEGA10 เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10RMF) ซึ่งจัดตั้งโดย บลจ.ทาลิส จำกัด ที่มีจุดเด่นคือ การตอบโจทย์นักลงทุนที่อยากลงทุนในหุ้นของแบรนด์บริษัทชั้นนำระดับโลก ที่เน้นใน 10 บริษัท ได้แก่
- Apple
- Microsoft
- Alphabet
- Amazon
- Tesla
- Visa
- J.P. Morgan
- P&G
- Mastercard
- Meta
จากรายชื่อบริษัทข้างต้น จะเห็นได้ว่าบริษัทชื่อดังเหล่านี้ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และที่น่าสังเกตคือ บริษัทเหล่านี้แทบจะมีอำนาจผูกขาดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ อย่างไม่ต้องสงสัย
และจุดสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ กองทุนเปิด MEGA10 และ MEGA10RMF มีการลงทุนในแบรนด์บริษัทระดับโลกแบบเน้น ๆ ในสัดส่วนที่ไม่เคยมีมาก่อน ถึงตัวละเกือบ 10% ของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อใดที่คนทั้งโลกยังต้องซื้อ และใช้งานสินค้าจากบริษัทเหล่านี้อยู่
เมื่อนั้นบริษัทก็ยังคงสร้างรายได้ และเติบโตได้อยู่เรื่อย ๆ
และเนื่องจากทั้ง 10 บริษัท ถูกมัดรวมอยู่ในกองทุนเปิด MEGA10 และ MEGA10RMF การลงทุนผ่านกองทุนเปิด MEGA10-SSF และ MEGA10RMF จึงสร้างประโยชน์ให้กับเรา ด้วยการได้แบรนด์บริษัทระดับโลกมาช่วยเราลดหย่อนภาษีอีกต่อหนึ่งนั่นเอง
เมื่อได้ประโยชน์จากการลงทุนหลายต่อแบบนี้ การแอบคิดเล่น ๆ ว่า
ทิม คุก, สัตยา นาเดลลา, อีลอน มัสก์ ได้ยื่นมือมาช่วยเราลดหย่อนภาษี
ก็คงเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียว
เสนอขายกองทุนครั้งแรก วันที่ 8 ถึง 20 ธันวาคม 2565

สำหรับท่านใดที่สนใจ และต้องการ Fund Fact Sheet หรือขอรับหนังสือชี้ชวน ของกองทุนเปิด MEGA10 และ MEGA10RMF สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://finno.me/mega-lt22 หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จํากัด โทร. 02-015-0222 หรือ www.talisam.co.th
คำเตือน :
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) / ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) / ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) / ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการลงทุนดังกล่าวได้ กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน
References :
- Fund Fact Sheet กองทุนเปิด MEGA10และ MEGA10RMF โดย บลจ.ทาลิส จำกัด (www.talisam.co.th) ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
- https://www.setinvestnow.com/th/mutualfund/ssf-rmf-tax-saving-investments
© 2023 Longtunman. All rights reserved.