สิ่งเหล่านี้ใช้เวลาเท่าไหร่ กว่าจะมีผู้ใช้งาน 50 ล้านคน

สิ่งเหล่านี้ใช้เวลาเท่าไหร่ กว่าจะมีผู้ใช้งาน 50 ล้านคน

27 มิ.ย. 2018
สิ่งเหล่านี้ใช้เวลาเท่าไหร่ กว่าจะมีผู้ใช้งาน 50 ล้านคน? / โดย ลงทุนแมน
นับตั้งแต่รถคันแรกของ Ford Model T ออกวางจำหน่าย ต้องใช้ระยะเวลากว่า 62 ปี กว่าจะมีผู้ใช้งานรถยนต์ ทั่วโลกรวมกันถึง 50 ล้านคน
แม้แต่โทรศัพท์มือถือ ก็ต้องใช้ระยะเวลากว่า 12 ปีกว่ายอดผู้ใช้งานทั่วโลกถึง 50 ล้านคน
สินค้าสองชิ้นนี้ นับเป็น “สินค้าที่จับต้องได้” ต้องการวัตถุดิบ แรงงานในการผลิต การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และ Economies of Scale เพื่อประหยัดต้นทุน ทำให้ต้นทุนสินค้าต่ำลง และ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
แต่หลังจากภาษาคอมพิวเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยมนุษย์ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป..
เพราะ “สินค้าที่จับต้องไม่ได้” ได้ถือกำเนิดขึ้น
ภาษาคอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาเรียงตัวกันผ่านการเขียนโปรแกรมหรือเรียกว่า coding เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และแก้ปัญหาชีวิตประจำวันของมนุษย์
ซึ่ง coding เหล่านี้ได้กลายมาเป็น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้
2 ปีที่แล้ว Pokemon Go ใช้เวลา 19 วันในการมีผู้เล่น 50 ล้านคนที่ผู้เล่นออกตามล่าหาโปเกมอนตัวโปรด เร็วกว่าการเข้าถึง 50 ล้านคนของรถยนต์ประมาณ 1,190 เท่า..
เรื่องที่น่าคิดคือ วิวัฒนาการของมนุษย์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
เราจะเข้าถึง 50 ล้านคนได้เร็วกว่า 19 วันหรือไม่?
ในอนาคตเราอาจจะเข้าถึง 50 ล้านคนได้ในเวลาเพียง 19 วินาที..
27 มิ.ย. 2018