Uncategorized

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอน จักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน

เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอน จักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน

ทวีปเอเชียที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองและเป็นบ่อเกิดของวิทยาการมากมาย
บัดนี้กำลังถูกรุกรานด้วย “เครื่องจักร” ของชาวตะวันตก

ความต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อป้อนโรงงานในยุโรป
ได้ขับเคลื่อนเหล่าผู้เจริญกว่าให้เข้ามายึดครองทรัพยากรจากโลกตะวันออก
ด้วยการติดต่อให้ประเทศเหล่านั้นเปิดประเทศเพื่อการค้าเสรี

หากใครไม่ยอมก็ใช้กองทัพที่ทรงพลังกว่าเข้าบังคับให้เปิดประเทศ
หรือแม้กระทั่งยึดครองเป็นอาณานิคม

นโยบายการขยายอำนาจเช่นนี้ ถูกเรียกว่า “ลัทธิจักรวรรดินิยม”

ความรุ่งเรืองของโลกตะวันออกที่มีมานานนับพันปี
กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาท้าทายที่สุดเท่าที่เคยพบเจอ..

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ซีรีส์บทความ เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี ตอนที่ 12 จักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่ตกดิน (ค.ศ. 1830 – ค.ศ. 1885)