Tag: กปน.

การประปา นครหลวง VS ภูมิภาค

การประปา นครหลวง VS ภูมิภาค

น้ำประปา เราใช้อยู่ทุกวัน
แต่เคยสงสัยไหมว่าน้ำถูกผลิตมาจากไหน
แล้วการประปามีรายได้เท่าไร?