Tag: จุดเดียวในจักรวาล

จุดเดียวในจักรวาล

จุดเดียวในจักรวาล

เคยมีสักคืนไหม
ที่เรามองไปบนท้องฟ้า
แล้วสงสัยว่าเราอยู่ตรงจุดไหน
ของจักรวาลนี้

จุดเดียวในจักรวาล

จุดเดียวในจักรวาล

เคยมีสักคืนไหมที่เรามองไปบนท้องฟ้าที่มีดาวมากมาย
แล้วสงสัยว่าเราอยู่ตรงจุดไหนของจักรวาลนี้
มีใครอีกคนบนดาวพวกนั้นไหม
เราเกิดมาเพื่ออะไร?
ทำไมทุกอย่างรอบตัวเราถึงเกิดขึ้นมา
ทุกอย่างเป็นสิ่งบังเอิญ
หรือว่า มีเหตุผลเบื้องหลัง ที่ใครสักคนกำหนดไว้แล้ว..