Tag: อนาคต

เด็กในอนาคต

เด็กในอนาคต

QUBIT คำนี้เป็นคำใหม่ที่ลงทุนแมนก็เพิ่งรู้จักในวันนี้
วันนี้เป็นวันเด็ก ซึ่งก็คงเหมือนกับทุกปีที่เราเห็นข่าว “เด็กไปดูรถถัง”
แต่ถ้าเรามองทุกอย่างรอบตัวเราในวันนี้

ปีนี้เป็นปีแรกที่ลงทุนแมนคิดว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิม..