Tag: อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อธิบายเรื่องอัตราดอกเบี้ย ให้เข้าใจง่ายๆ

อธิบายเรื่องอัตราดอกเบี้ย ให้เข้าใจง่ายๆ

อัตราดอกเบี้ย คำนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับหลายคน
แต่เราหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้รายละเอียด
ทั้งที่จริงเรื่องนี้ควรสอนตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน
เพราะมันเกี่ยวกับทุกคนจริงๆ

วันนี้ลงทุนแมนจะมาอธิบายเรื่องอัตราดอกเบี้ย
แบบเข้าใจง่ายๆ ให้ฟัง