Tag: โครงการพระราชดำริ

ตำนาน ดอยคำ

ตำนาน ดอยคำ

น้ำผลไม้ “ดอยคำ” ทุกคนเคยเห็น
รู้ไหมว่าปีที่แล้วมียอดขาย 1,700 ล้านบาท
สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
แต่ถ้าเรารู้เรื่องราวของน้ำผลไม้แบรนด์นี้
อาจจะทำให้เราสะดุด เมื่อดื่มน้ำผลไม้ดอยคำครั้งต่อไป..