ผู้สนับสนุน.. การเปลี่ยนครั้งสำคัญของบ้านปูฯ

ผู้สนับสนุน.. การเปลี่ยนครั้งสำคัญของบ้านปูฯ

24 ก.ย. 2018
ผู้สนับสนุน…
การเปลี่ยนครั้งสำคัญของบ้านปูฯ / โดย ลงทุนแมน
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติมากว่า 35 ปี
มาวันนี้ บ้านปูฯ กำลังก้าวไปอีกขั้น สู่การเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้พันธสัญญาใหม่ “Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน
สร้างการเติบโตครอบคลุมธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธุรกิจต้นน้ำ หมายถึงทรัพยากรด้านพลังงานอันถือเป็นต้นทางของการผลิตและพัฒนาพลังงาน อย่าง ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ
ธุรกิจกลางน้ำ ที่เป็นเรื่องการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการค้าถ่านหิน
และปลายน้ำ คือธุรกิจที่นำทรัพยากรมาพัฒนาเป็นพลังงานพร้อมใช้ ตั้งแต่ ไฟฟ้า พลังงานทดแทน ไปจนถึง ระบบจัดการเทคโนโลยีพลังงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับ 3 เมกะเทรนด์สำคัญของโลก อันได้แก่
1. พลังงานสะอาด (Clean Energy)
2. การบริหารห่วงโซ่อุปทานให้สั้นลงเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงพลังงานได้ง่ายขึ้น (Supply Chain Management)
3. การเชื่อมโยงบูรณาการผ่านดิจิทัล (Digital Connectivity)
เทรนด์ดังกล่าว ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากขั้นตอนอันซ้ำซ้อน ซึ่งถือเป็นความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง
และเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน บ้านปูฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนแบรนด์ดิ้งองค์กร ตั้งแต่ดีไซน์โลโก้ สีขององค์กร ไปจนถึงลายกราฟิก ให้ดูมีความทันสมัย กระฉับกระเฉง สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเปิดรับแนวคิดสมัยใหม่
สัญลักษณ์ “Living Flame” หรือ เปลวเพลิง ดีไซน์เป็นลายเส้นที่เคลื่อนไหว มีไดนามิก เปรียบดั่งไฟแรงบันดาลใจในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และหมายถึงความมุ่งมั่นของบ้านปูฯ ในการสร้างสรรค์ และพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง
ส่วนสีสัน ได้มีการเพิ่มเฉดสีใหม่ๆ และการไล่โทนสี (gradient) เข้าไป เพื่อให้เห็นถึงความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับยุคสมัย ความกระฉับกระเฉงพร้อมเปลี่ยนแปลง
และเพื่อให้องค์กรพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง บ้านปูฯ ได้เลือกกลยุทธ์ Greener & Smarter มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย Greener คือ การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions หรือ HELE)ในกลุ่มธุรกิจต้นน้ำ พร้อมเพิ่มสัดส่วนธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และ Smarter ด้วยการเลือกแนวทางสร้างพลังร่วมในห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างชาญฉลาด
ทั้งนี้ ในส่วนของวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่ได้รับออกแบบเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกนั้น บ้านปูฯ มี Banpu Heart เป็นค่านิยมหลักชุดใหม่ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนให้พนักงานบ้านปูฯ ทุกคนเป็นคนที่มี Passionate (ใจรัก) Innovative (สร้างสรรค์) และ Committed (มุ่งมั่นยืนหยัด) พร้อมสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ลดระยะห่างระหว่างพนักงานและทีมผู้บริหาร และเปิดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมกับองค์กร
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ของบ้านปูฯ เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุพันธกิจในการเป็นองค์กรด้านพลังงานแบบครบวงจรชั้นนำที่มอบโซลูชันด้านพลังงานที่ยั่งยืนให้แก่สังคมโลก
Our Way in Energy
“พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน”
© 2022 Longtunman. All rights reserved.