การไฟฟ้านครหลวง VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้านครหลวง VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

28 ก.ย. 2018
การไฟฟ้านครหลวง VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / โดย ลงทุนแมน
รู้ไหมว่า ทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น
ทำหน้าที่เพียงแค่ส่งไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าอย่างที่บางคนเข้าใจ
และหากเรารวมรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งนี้เข้าด้วยกัน
จะมีรายได้กว่า 650,000 ล้านบาท
การไฟฟ้านครหลวงเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 มีหน้าที่ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
ในอดีตนั้น การไฟฟ้านครหลวงเคยจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ปทุมธานีด้วย แต่ปัจจุบันพื้นที่นี้ ได้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยเช่นกัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2473 มีหน้าที่ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกจังหวัดของประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดที่กล่าวมาก่อนหน้า
มาดูสถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าของทั้ง 2 รัฐวิสาหกิจแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ปี 2551 การไฟฟ้านครหลวง 2.8 ล้านราย / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 14.6 ล้านราย
ปี 2555 การไฟฟ้านครหลวง 3.2 ล้านราย / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 16.6 ล้านราย
ปี 2560 การไฟฟ้านครหลวง 3.7 ล้านราย / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 19.1 ล้านราย
จะเห็นว่าจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากกว่าการไฟฟ้านครหลวงประมาณ 5 เท่า ทั้งนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ในการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมากกว่านั่นเอง
หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต นั้นต่างกันอย่างไร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทำหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้า โดยมีทั้งแบบผลิตเอง รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากนั้นไฟฟ้าจะถูกส่งไปให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้พลังงานไฟฟ้ารายอื่นที่รับซื้อโดยตรงตามที่กฎหมายกำหนด
โดยไฟฟ้าที่ผลิตแล้ว จะถูกส่งผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งประเทศแต่เพียงผู้เดียว
รู้ไหมว่าในปี 2560 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศเท่ากับ 181,317 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง 28% และพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 72%
 
รายได้และกำไรของการไฟฟ้านครหลวง
ปี 2559 รายได้ 192,220 ล้านบาท กำไร 11,378 ล้านบาท
ปี 2560 รายได้ 190,507 ล้านบาท กำไร 10,260 ล้านบาท
รายได้และกำไรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี 2559 รายได้ 456,737 ล้านบาท กำไร 25,888 ล้านบาท
ปี 2560 รายได้ 463,747 ล้านบาท กำไร 27,452 ล้านบาท
ถ้าเรารวมรายได้และกำไรของทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีรายได้จะเท่ากับ 654,254 ล้านบาทและกำไร 37,712 ล้านบาท
ด้วยรายได้และกำไรที่รวมกันแล้วของทั้ง 2 หน่วยงานนี้ ถ้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะมีรายได้เป็นลำดับที่ 2 และมีกำไรเป็นลำดับที่ 5 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยทีเดียว..
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ รู้ไหมว่าในปี 2560 จังหวัดที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุด 3 ลำดับแรกนั้นใช้ไฟฟ้ารวมกันประมาณ 32% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศ
ซึ่ง 3 จังหวัดนี้คือ
กรุงเทพมหานคร มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 36,210 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ชลบุรี มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 11,981 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ระยอง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 10,810 กิกะวัตต์ชั่วโมง
ที่เป็นแบบนี้เพราะ 3 จังหวัดนี้ เป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองอุตสาหกรรมซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมและบริษัทหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดเหล่านี้ จึงทำให้มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าจังหวัดอื่นๆ นั่นเอง..
----------------------
ติดตามเรื่องน่ารู้อื่นๆ ได้ที่แอปพลิเคชัน "blockdit" โหลดได้ที่ blockdit.com
ความคิดดีๆ เกิดขึ้นที่บล็อกดิต..
.
หนังสือลงทุนแมนไว้อ่านยามว่าง เล่ม 1.0-6.0 ซื้อได้ที่ลิงก์นี้ lazada.co.th/shop/longtunman
.
อินสตาแกรม ไว้ดูภาพสวยๆ instagram.com/longtunman
.
ทวิตเตอร์กระชับฉับไว twitter.com/longtunman
.
ไลน์ส่งข้อความตรงวันละครั้ง line.me/R/ti/p/%40longtunman
----------------------
References
-https://www.pea.co.th/Portals/0/Document/AnnualReport/PEA%20Annual%20Report%202017[S].pdf
-http://www.mea.or.th/e-magazine/2786
-https://th.wikipedia.org/wiki/การไฟฟ้านครหลวง
-https://th.wikipedia.org/wiki/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
-http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/13.aspx
-http://www.balanceenergythai.com/egat-pea-mea/
-http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=178
28 ก.ย. 2018