breaking.. เช้านี้ตลาดหุ้นไทยเปิด ลบ 42 จุด

breaking.. เช้านี้ตลาดหุ้นไทยเปิด ลบ 42 จุด

11 ต.ค. 2018
breaking.. เช้านี้ตลาดหุ้นไทยเปิด ลบ 42 จุด ลงดิ่งตามตลาดหุ้นทั่วโลกจากความกังวลเรื่อง สงครามการค้า และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
© 2021 Longtunman. All rights reserved.