จังหวัดที่รายได้เยอะที่สุด VS จังหวัดที่รายจ่ายเยอะที่สุด

จังหวัดที่รายได้เยอะที่สุด VS จังหวัดที่รายจ่ายเยอะที่สุด

3 พ.ย. 2018
จังหวัดที่รายได้เยอะที่สุด VS จังหวัดที่รายจ่ายเยอะที่สุด
ถ้าอิงตามข้อมูลนี้ จับรายได้ลบรายจ่าย
กทม จะมีเงินเหลือต่อครอบครัว 10,356 บาท
ปทุมธานี 7,880 บาท
นนทบุรี 7,548 บาท
ภูเก็ต 6,741 บาท
สระบุรี 8,743 บาท
กระบี่ 9,128 บาท
ราชบุรี 8,255 บาท
แล้วครอบครัวเรามีเงินเหลือต่อเดือนเท่าไร?
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.