ดอกเบี้ยนโยบาย แต่ละประเทศสูงแค่ไหน?

ดอกเบี้ยนโยบาย แต่ละประเทศสูงแค่ไหน?

20 ธ.ค. 2018
ดอกเบี้ยนโยบาย แต่ละประเทศสูงแค่ไหน?
--------------
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางเป็นผู้กำหนดเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดและดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในแต่ละประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จะส่งผลต่อเศรฐกิจหลักๆ คือ อัตราดอกเบี้ย, สินเชื่อ, ราคาสินทรัพย์, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมไปถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อเศรษฐกิจของประเทศ
19 ธ.ค. 61 มีเหตุการณ์สำคัญ 2 เรื่องคือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย จาก 1.50% เป็น 1.75%
และ ธนาคารกลางสหรัฐ ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย จาก 2.25% เป็น 2.50%
ดอกเบี้ยขึ้นแล้วเกี่ยวอะไรกับเรา?
ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือถ้าใครผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโดอยู่ก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น จนทำให้ระยะเวลาปลดหนี้ช้าลง ถ้าบริษัทไหนกู้ธนาคารอยู่ก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยธนาคารมากขึ้น ถ้าบริษัทไหนมีแผนกู้เงินมาลงทุนก็อาจจะตัดสินใจเลื่อนแผนนั้นออกไปเพราะดอกเบี้ยแพง สรุปแล้วคือจะเป็นตัวถ่วงทำให้เศรษฐกิจชะลอลงกว่าเมื่อก่อน
แต่ธนาคารกลางก็จำเป็นต้องทำในยามที่เศรษฐกิจดี หรือมีเงินเฟ้อ เพราะจะได้มีเครื่องมือมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดดอกเบี้ยในการเกิดวิกฤติครั้งต่อไป
ดอกเบี้ยขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจแย่?
คงไม่ใช่ซะทีเดียว เพราะธนาคารกลางกล้าขึ้นดอกเบี้ยเพราะเขาคิดดีแล้วว่า เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวดี และจะเป็นผลดีต่อประเทศในระยะยาว ถ้าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดดอกเบี้ยในยามที่เศรษฐกิจไม่ดี
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.