สนช. เห็นชอบให้ “กัญชาและกระท่อม” ใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้โดยถูกกฎหมาย

สนช. เห็นชอบให้ “กัญชาและกระท่อม” ใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้โดยถูกกฎหมาย
สนช. เห็นชอบให้ “กัญชาและกระท่อม” ใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้โดยถูกกฎหมาย
 
ล่าสุด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่างเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อปลดล็อกกัญชาและกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5
 
ซึ่งส่งผลให้ทั้งกระท่อมและกัญชาสามารถถูกนำมาใช้ศึกษาวิจัยและนำไปใช้รักษาโรคภายใต้การควบคุมทางการแพทย์ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎกระทรวงกำหนด
 
สำหรับหน่วยงานที่จะได้รับอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง หรือจำหน่ายกัญชาได้นั้นจะประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น สภากาชาดไทย สถาบันการศึกษาและวิจัยด้านการแพทย์ เป็นต้น
 
ทั้งนี้เกษตรกรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน และจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจชุมชน สามารถปลูกกัญชาได้
 
เป็นเรื่องที่น่าจับตาว่าอนาคต กัญชา จะถูกกฎหมายสำหรับบุคคลทั่วไปเหมือนในต่างประเทศ เช่น แคนาดา และ สหรัฐอเมริกา (บางรัฐ) ได้หรือไม่
 
มูลค่าของตลาดกัญชาถูกกฏหมายทั่วโลกมีการคาดการณ์ว่า จะเติบโตไปอยู่ที่ 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยเกือบ 5 ล้านล้านบาทภายในปี 2025