สัมปทานทางด่วนใกล้หมดอายุแล้ว ความไม่แน่นอนในการต่ออายุ ทำให้วันนี้หุ้น BEM ลดลงถึง 4%

สัมปทานทางด่วนใกล้หมดอายุแล้ว ความไม่แน่นอนในการต่ออายุ ทำให้วันนี้หุ้น BEM ลดลงถึง 4%

26 ธ.ค. 2018
Tag: BEM
© 2022 Longtunman. All rights reserved.