ฮ่องกง เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากสุดในโลก

ฮ่องกง เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากสุดในโลก

30 ธ.ค. 2018
ฮ่องกง เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากสุดในโลก / โดย ลงทุนแมน
ฮ่องกง เกาะเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงแค่ 7.4 ล้านคน อยู่ลำดับที่ 104 ของโลก
แต่มีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 11.2 ล้านล้านบาท ใหญ่เป็นลำดับที่ 34 ของโลก
จากข้อมูลของ Euromonitor ในปี 2017 ฮ่องกงคือเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก
โดยถ้าไล่จากอันดับ 5 ไปอันดับ 1 จะเป็นดังนี้
5. มาเก๊า จำนวนนักท่องเที่ยว 17.3 ล้านคน
4. สิงคโปร์ จำนวนนักท่องเที่ยว 17.6 ล้านคน
3. ลอนดอน จำนวนนักท่องเที่ยว 19.8 ล้านคน
2. กรุงเทพฯ จำนวนนักท่องเที่ยว 22.5 ล้านคน
1. ฮ่องกง จำนวนนักท่องเที่ยว 27.9 ล้านคน
มีการคาดการณ์กันว่า ภายในปี 2025 ฮ่องกงจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มถึง 45 ล้านคนต่อปี
ฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษทางใต้ของประเทศจีน
ในอดีตฮ่องกงอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี 1841 ถึง 1997 หรือกว่า 156 ปี
เนื่องจากการที่จีนแพ้สงครามฝิ่นในปี 1839 ทำให้ต้องยกเกาะแห่งนี้ให้แก่สหราชอาณาจักรเป็นเวลากว่าร้อยปี
ปัจจุบัน รัฐบาลจีนใช้นโยบาย "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ปกครองฮ่องกง ซึ่งหมายถึง รัฐบาลจีนจะให้สิทธิแก่ฮ่องกงในการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยสามารถดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ, การค้า, การเงินได้อย่างเสรี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 1997 ถึง 30 มิถุนายน 2047 หรือ 50 ปี โดยหลังจากนั้น ฮ่องกงจึงจะมาอยู่ภายใต้ระบบปกครองของจีนต่อไป
ฮ่องกงมีพื้นที่ 1,100 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 0.01% ของพื้นที่ทั้งหมดของจีน
แต่มี GDP ที่ 11.2 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 2% ของ GDP ของจีนที่ 396 ล้านล้านบาท
แม้จะเป็นเพียงเกาะเล็กๆ แต่รายได้เฉลี่ยประชากรของฮ่องกงอยู่ที่ 126,000 บาทต่อคนต่อเดือน มากกว่าประเทศอย่างฟินแลนด์, แคนาดา หรือแม้แต่เยอรมนี และมากกว่าประเทศไทยถึง 7 เท่า
ฮ่องกงถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก มีตลาดหลักทรัพย์ที่ชื่อว่า Hong Kong Stock Exchange ซึ่งมีมูลค่าตลาดกว่า 122 ล้านล้านบาท ใหญ่เป็นลำดับที่ 6 ของโลก และใหญ่กว่าตลาดหลักทรัพย์ของไทยที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 16.3 ล้านล้านบาท กว่า 7 เท่า
เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นเกาะและมีท่าเรือน้ำลึกซึ่งเหมาะแก่การจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่ ทำให้ปัจจุบัน ฮ่องกงกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญลำดับที่ 6 ของโลกอีกด้วย
อีกหนึ่งจุดแข็งของที่นี่คือ ระบบขนส่งสาธารณะ โดยระบบขนส่งสาธารณะของฮ่องกงนับว่า ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และในฮ่องกงนั้นการเดินทางของผู้คนกว่า 90% จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในโลกเช่นกัน
GDP ของฮ่องกงนั้นมากกว่า 90% มาจากภาคบริการ เช่น อุตสาหกรรมการเงิน, การขนส่ง, การสื่อสาร และการท่องเที่ยวนับเป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของที่นี่ โดยการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นคิดเป็น 7% ของการจ้างงานทั้งเกาะฮ่องกง
นอกจากนี้ ฮ่องกงยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 170 ประเทศสามารถเดินทางมาที่นี่ได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า และสามารถอยู่ได้นานถึง 6 เดือน
อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ ในจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาฮ่องกงทั้งหมดนั้น จำนวนกว่าครึ่งหนึ่งนั้นมาจากจีนแผ่นดินใหญ่
ดังนั้นถ้าเรานับว่า จีน กับ ฮ่องกงเป็นประเทศเดียวกัน เมืองที่จะกลายมาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากสุดในโลก ก็คือ กรุงเทพมหานคร..
----------------------
ใครไปครบแล้วบ้าง? 10 เมืองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดในโลก ปี 2017 https://www.blockdit.com/articles/5b30b167076e65512a687247
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.