บัตรเครดิต รูดแล้วใครได้ค่าธรรมเนียม?

บัตรเครดิต รูดแล้วใครได้ค่าธรรมเนียม?

7 ม.ค. 2019
ทุกครั้งที่เราซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต
ถ้าจ่ายเงิน 100 บาท
โดยเฉลี่ยแล้วร้านค้าจะได้รับเงินเพียง 97.76 บาท
แล้วเงินส่วนต่าง 2.24 บาทหายไปไหน?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
© 2022 Longtunman. All rights reserved.