ข้อมูล แรงงานต่างด้าว ที่เรายังไม่รู้

ข้อมูล แรงงานต่างด้าว ที่เรายังไม่รู้

2 เม.ย. 2019
ข้อมูล แรงงานต่างด้าว ที่เรายังไม่รู้ / โดย ลงทุนแมน
เคยสงสัยไหมว่า..
แรงงานต่างด้าวมีบทบาทต่อตลาดแรงงานบ้านเราขนาดไหน?
ก่อนอื่นเริ่มที่คำนิยามว่า แรงงานต่างด้าว หมายถึงใคร?
เมื่อพูดถึงแรงงานต่างด้าว หลายคนมักจะคิดถึงบุคคลที่มีสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา หรือแม้แต่ ชนกลุ่มน้อยต่างๆ
แต่จริงๆ แล้ว ทุกคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามาทำงานในเมืองไทย คือ แรงงานต่างด้าวทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็น คนอเมริกัน คนอังกฤษ คนเกาหลี คนญี่ปุ่น หรือ คนจีน
ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตที่ได้รับตามมาตราต่างๆ
แล้วรู้หรือไม่ จำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าไหร่?
จากข้อมูลของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
จำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย
ปี 2559 มีจำนวน 1,476,841 คน
ปี 2560 มีจำนวน 2,062,807 คน
ปี 2561 มีจำนวน 2,120,546 คน
จะเห็นได้ว่าแรงงานต่างด้าวกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
ในปี 2561 สัญชาติของแรงงาน 3 อันดับแรก คือ เมียนมา กัมพูชา และลาว
ถึงแม้จะมีหลายอาชีพที่คนต่างชาติสามารถเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยได้
แต่รู้หรือไม่ว่า ตั้งแต่ปี 2522 มี 39 อาชีพที่ห้ามให้คนต่างชาติทำ
ตัวอย่าง เช่น
งานกรรมกร
งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่นๆ
งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
เสมียนพนักงาน หรือเลขานุการ
งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว
งานขายของหน้าร้าน
งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
แต่ก็มีข้อผ่อนผันที่ว่า คนที่มี 3 สัญชาตินี้ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา สามารถรับ งานกรรมกร และ งานบ้าน ได้
แต่เมื่อปีที่แล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพที่สงวนให้คนต่างชาติสามารถทำได้
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 งานที่ไม่ได้ห้ามแล้ว คือ งานกรรมกร และงานก่ออิฐ ช่างไม้
กลุ่มที่ 2 งานในอุตสาหกรรมการผลิต 10 งาน ที่ชาวต่างชาติไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ เช่น งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม, งานทำมีด, งานทำรองเท้า, งานทำหมวก
และกลุ่มที่ 3 งานที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด มีทั้งหมด 28 งาน เช่น ขับขี่ยานยนต์, งานตัดผม ดัดผม เสริมสวย, งานมัคคุเทศก์ นำเที่ยว, เร่ขายสินค้า
และยังมีการเพิ่มงานใหม่ที่ห้ามชาวต่างชาติทำ นั่นก็คือ งานนวดไทย
เหตุผลที่มีการปลดล็อกบางอาชีพเพื่อให้คนต่างชาติทำได้ ก็แสดงว่าอาชีพเหล่านี้กำลังขาดแคลน แรงงาน เพราะคนไทยอาจไม่นิยมประกอบอาชีพเหล่านี้
ดังนั้นก็ทำให้หลายคนเกิดคำถามที่ว่า

ถ้าประเทศไทยไม่มีแรงงานของชาวต่างชาติ เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร?
ซึ่งคำถามนี้ เราก็คงไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจน เพราะในอนาคตมีหลายปัจจัยเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ เทคโนโลยีที่เข้ามาแทนการใช้แรงงานคนในปัจจุบัน
ในวันที่ งานกรรมกรและงานบ้าน ถูกขับเคลื่อนโดยแรงงานต่างชาติ
ในขณะที่งานโรงงานและงานบริการอีกหลายด้าน กำลังจะถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและหุ่นยนต์
พื้นที่เหลือว่างสำหรับแรงงานไทย อาจเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะที่ “เหนือ” กว่าทั้งแรงงานต่างชาติ และเทคโนโลยี
คำถามที่น่าคิดกว่าจึงกลายเป็นว่า
แรงงานไทยจะอยู่จุดไหนของช่องว่างนี้..
----------------------
แล้วรู้ไหม แรงงานไทยจบการศึกษาระดับใดบ้าง ดูได้ที่
https://www.blockdit.com/articles/5c8f11a4bce5ee03224c4b48
ติดตามเรื่องหลากหลาย จากผู้เขียนเก่งๆ หลายท่าน ในแอป blockdit โหลดได้ที่ http://www.blockdit.com
สั่งซื้อหนังสือลงทุนแมน 9.0 ได้ที่
Lazada: https://www.lazada.co.th/products/90-i293980783-s493954943.html
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.