ข้อมูล แรงงานต่างด้าว ที่เรายังไม่รู้

ข้อมูล แรงงานต่างด้าว ที่เรายังไม่รู้

ข้อมูล แรงงานต่างด้าว ที่เรายังไม่รู้ / โดย ลงทุนแมน

เคยสงสัยไหมว่า..
แรงงานต่างด้าวมีบทบาทต่อตลาดแรงงานบ้านเราขนาดไหน?

ก่อนอื่นเริ่มที่คำนิยามว่า แรงงานต่างด้าว หมายถึงใคร?

เมื่อพูดถึงแรงงานต่างด้าว หลายคนมักจะคิดถึงบุคคลที่มีสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา หรือแม้แต่ ชนกลุ่มน้อยต่างๆ

แต่จริงๆ แล้ว ทุกคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามาทำงานในเมืองไทย คือ แรงงานต่างด้าวทั้งหมด

ไม่ว่าจะเป็น คนอเมริกัน คนอังกฤษ คนเกาหลี คนญี่ปุ่น หรือ คนจีน

ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตที่ได้รับตามมาตราต่างๆ

แล้วรู้หรือไม่ จำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าไหร่?

จากข้อมูลของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

จำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย
ปี 2559 มีจำนวน 1,476,841 คน
ปี 2560 มีจำนวน 2,062,807 คน
ปี 2561 มีจำนวน 2,120,546 คน

จะเห็นได้ว่าแรงงานต่างด้าวกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ในปี 2561 สัญชาติของแรงงาน 3 อันดับแรก คือ เมียนมา กัมพูชา และลาว

ถึงแม้จะมีหลายอาชีพที่คนต่างชาติสามารถเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยได้

แต่รู้หรือไม่ว่า ตั้งแต่ปี 2522 มี 39 อาชีพที่ห้ามให้คนต่างชาติทำ

ตัวอย่าง เช่น
งานกรรมกร
งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่นๆ
งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย
เสมียนพนักงาน หรือเลขานุการ
งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว
งานขายของหน้าร้าน
งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

แต่ก็มีข้อผ่อนผันที่ว่า คนที่มี 3 สัญชาตินี้ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา สามารถรับ งานกรรมกร และ งานบ้าน ได้

แต่เมื่อปีที่แล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพที่สงวนให้คนต่างชาติสามารถทำได้

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 งานที่ไม่ได้ห้ามแล้ว คือ งานกรรมกร และงานก่ออิฐ ช่างไม้

กลุ่มที่ 2 งานในอุตสาหกรรมการผลิต 10 งาน ที่ชาวต่างชาติไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ เช่น งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม, งานทำมีด, งานทำรองเท้า, งานทำหมวก

และกลุ่มที่ 3 งานที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด มีทั้งหมด 28 งาน เช่น ขับขี่ยานยนต์, งานตัดผม ดัดผม เสริมสวย, งานมัคคุเทศก์ นำเที่ยว, เร่ขายสินค้า

และยังมีการเพิ่มงานใหม่ที่ห้ามชาวต่างชาติทำ นั่นก็คือ งานนวดไทย

เหตุผลที่มีการปลดล็อกบางอาชีพเพื่อให้คนต่างชาติทำได้ ก็แสดงว่าอาชีพเหล่านี้กำลังขาดแคลน แรงงาน เพราะคนไทยอาจไม่นิยมประกอบอาชีพเหล่านี้

ดังนั้นก็ทำให้หลายคนเกิดคำถามที่ว่า

ถ้าประเทศไทยไม่มีแรงงานของชาวต่างชาติ เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร?

ซึ่งคำถามนี้ เราก็คงไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจน เพราะในอนาคตมีหลายปัจจัยเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ เทคโนโลยีที่เข้ามาแทนการใช้แรงงานคนในปัจจุบัน

ในวันที่ งานกรรมกรและงานบ้าน ถูกขับเคลื่อนโดยแรงงานต่างชาติ
ในขณะที่งานโรงงานและงานบริการอีกหลายด้าน กำลังจะถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและหุ่นยนต์

พื้นที่เหลือว่างสำหรับแรงงานไทย อาจเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะที่ “เหนือ” กว่าทั้งแรงงานต่างชาติ และเทคโนโลยี

คำถามที่น่าคิดกว่าจึงกลายเป็นว่า
แรงงานไทยจะอยู่จุดไหนของช่องว่างนี้..
———————-
แล้วรู้ไหม แรงงานไทยจบการศึกษาระดับใดบ้าง ดูได้ที่
https://www.blockdit.com/articles/5c8f11a4bce5ee03224c4b48

ติดตามเรื่องหลากหลาย จากผู้เขียนเก่งๆ หลายท่าน ในแอป blockdit โหลดได้ที่ http://www.blockdit.com

สั่งซื้อหนังสือลงทุนแมน 9.0 ได้ที่
Lazada: https://www.lazada.co.th/products/90-i293980783-s493954943.html

Shopee: https://shopee.co.th/Longtunman-หนังสือ-ลงทุนแมน-9.0-i.116732911.1933827833
———————-

References
-https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/d5b8f909422cc2d4be0a62fdb6df215c.pdf
-https://www.doe.go.th/prd/alien/statistic/param/site/152/cat/82/sub/0/pull/category/view/list-label
-http://www.mol.go.th/employee/occupation%20_prohibited
-http://thainews.prd.go.th/th/website_th/news/news_detail/TNSOC6105270010012