Tujia บริษัทที่เข้าใจคนจีนได้ดีกว่า Airbnb

Tujia บริษัทที่เข้าใจคนจีนได้ดีกว่า Airbnb

12 เม.ย. 2019
Tujia บริษัทที่เข้าใจคนจีนได้ดีกว่า Airbnb / โดย ลงทุนแมน
เมื่อพูดถึงการดิสรัปชันที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กรณีศึกษาแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) น่าจะต้องเป็นตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึง
Airbnb คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นตัวกลาง
ให้คนนำเสนอที่พักของตนเองแก่ผู้ที่สนใจมาพักได้โดยตรง
ซึ่งส่งผลให้เราสามารถหาห้องพักได้ในราคาถูก และใกล้สถานที่ท่องเที่ยว
Airbnb จึงประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
พร้อมกับส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมในหลายประเทศ
อย่างไรก็ตาม Airbnb กลับไม่ประสบความสำเร็จในประเทศจีน
เพราะในประเทศจีนได้มีธุรกิจที่คล้ายกันเกิดขึ้นก่อนแล้ว
โดยสตาร์ตอัปที่มีชื่อว่า Tujia
แล้ว Tujia เป็นของใคร และเกิดขึ้นได้อย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
Tujia เป็นสตาร์ตอัปที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2011 โดย Luo Jun และ Melissa Yang นักธุรกิจชาวจีน
จุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้มาจากการสังเกตของผู้ก่อตั้งทั้งสองคนว่า
จีนเป็นประเทศที่มีที่อยู่อาศัยมากสุดในโลกเป็นจำนวนกว่า 50 ล้านหลัง
และบางหลังยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ถ้าเราสามารถนำที่พักเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ได้
ก็จะกลายเป็นธุรกิจที่สามารถทำเงินได้อย่างมหาศาล
นอกเหนือจากนั้น GDP ของจีนเองก็เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้โอกาสในการสร้างธุรกิจสำเร็จมากขึ้นอีกด้วย
Tujia เป็นแพลตฟอร์มห้องพักที่มีลักษณะคล้ายกับ Airbnb
คือการนำห้องพักที่ไม่ได้ใช้งาน มาปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวได้
ด้วยความคล้ายคลึงประกอบกับการที่ Tujia ก่อตั้งขึ้นหลัง Airbnb ประมาณ 3 ปี
นักธุรกิจต่างประเทศจึงเรียก Tujia ว่าเป็น Airbnb ของจีน
ซึ่งเป็นการสื่อว่า Tujia ลอกเลียนแบบธุรกิจของ Airbnb ไป
อย่างไรก็ตาม Tujia ก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จว่าทั้งสองบริษัทนี้มีข้อแตกต่างกันอยู่
เมื่อสามารถเอาชนะ Airbnb ที่กำลังบุกตลาดจีนได้อย่างขาดลอย
แล้วทำไมคนจีนถึงไม่นิยมใช้ Airbnb?
Airbnb มีห้องพักมากกว่า 2 ล้านรายการทั่วโลก
แต่กลับพบว่า มีสัดส่วนไม่ถึง 2% ในประเทศจีน
สาเหตุหลักมาจาก Airbnb ไม่ได้ปรับตัวเองให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ในจีน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ การสร้างความน่าเชื่อถือ.. ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการทำธุรกิจในจีน
เช่น การติดต่อไปยังเจ้าของห้องพัก Airbnb จะจำกัดให้ติดต่อผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้น
แต่สำหรับคนจีน การได้พูดคุยโดยตรงจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่า
สำหรับ Tujia จะมีการให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ทำให้สามารถติดต่อได้ง่าย
ที่น่าสนใจก็คือ นอกจาก Tujia จะเป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว
Tujia ยังมีส่วนของออฟไลน์ที่เพิ่มเข้ามาอีกด้วย
Tujia จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการเช็กอิน เช็กเอาต์ รวมไปถึงการเข้าตรวจสอบบ้านพักในแต่ละหลังที่จะนำมาปล่อยเช่า เพื่อยืนยันว่าเหมือนกับรูปถ่ายที่แสดงอยู่ในแพลตฟอร์ม
นอกจากนั้นในกรณีที่จองแล้ว กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้เข้าพักไม่ได้
ทาง Tujia ก็จะรับผิดชอบโดยการหาที่พักให้กับลูกค้ารายนั้น
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้ และเป็นมุมมองที่คุณ Yang ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจจากประสบการณ์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมานานกว่า 15 ปี
Tujia ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วพร้อมกับการได้รับเงินระดมทุนจำนวนมาก
ซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ให้เงินระดมทุนก็คือบริษัท Ctrip แพลตฟอร์มท่องเที่ยวที่ใหญ่สุดในจีน
มูลค่าบริษัทของ Tujia จึงเพิ่มขึ้นสูงเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กลายป็นสตาร์ตอัปที่ถูกเรียกว่า ยูนิคอร์น ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 4 ปี
ปัจจุบัน Tujia มีรายได้สูงถึงปีละ 31,250 ล้านบาท
และกำลังมีแผนที่จะขยายออกไปยังทั่วภูมิภาคเอเชียในเร็วๆ นี้
เรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่า
บริษัทใหญ่ข้ามชาติไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ชนะเสมอไป
เพราะไม่มีทางที่บริษัทต่างประเทศจะเข้าใจในตัวผู้บริโภคได้ดีกว่าคนในประเทศ
จริงๆ แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็น ความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายของเรา
เหมือนอย่าง Tujia ที่เข้าใจคนจีนได้ดีกว่า Airbnb นั่นเอง..
เอง..
----------------------
แล้วธุรกิจ Airbnb เป็นอย่างไร อ่านได้ที่
https://www.blockdit.com/articles/5c9b0656d704f90a68212ea3
ติดตามเรื่องหลากหลาย จากผู้เขียนเก่งๆ หลายท่าน ในแอป blockdit โหลดได้ที่ http://www.blockdit.com
สั่งซื้อหนังสือลงทุนแมน 9.0 ได้ที่
Lazada: https://www.lazada.co.th/products/90-i293980783-s493954943.html
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.