รู้ไหมว่าพลังงานผลิตได้จากทั้ง น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แสงอาทิตย์ น้ำ ขยะ ชีวมวล มาดูตัวอย่าง บริษัทพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์กัน

รู้ไหมว่าพลังงานผลิตได้จากทั้ง น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แสงอาทิตย์ น้ำ ขยะ ชีวมวล มาดูตัวอย่าง บริษัทพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์กัน