บริษัท โฮปเวลล์ ทำอะไรบ้าง?

บริษัท โฮปเวลล์ ทำอะไรบ้าง?

บริษัท โฮปเวลล์ ทำอะไรบ้าง? / โดย ลงทุนแมน

โครงการ โฮปเวลล์ โครงการที่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนของสังคมไทย
การเข้ามาลงทุนของภาคเอกชนจากต่างประเทศ
แต่สุดท้ายด้วยหลายๆ ปัญหา
ทำให้รัฐบาลไทยต้องเสียค่าปรับแก่บริษัทเอกชนต่างประเทศ

บทความนี้ขอนำไปรู้จักกับบริษัทโฮปเวลล์ โฮลดิ้ง บริษัทจากฮ่องกงที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1980 โดยคุณ Wu Chung และ Gordon Wu

โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น
อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โรงพยาบาล และโรงไฟฟ้า

นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจที่บริษัทลงทุนโดยตรงแล้ว บริษัทยังมีการจัดตั้งกิจการร่วมค้าเพื่อประกอบกิจการในการทำทางด่วน หรือ ทางพิเศษ

โดยมีการแยกกิจการดังกล่าวไปอยู่ในบริษัท Hopewell Highway Infrastructure (HHI)

cr.gstatic

ซึ่งบริษัท HHI เป็นเจ้าของทางพิเศษ

GS Superhighway : เส้นทาง กว่างโจว – เซินเจิ้น ระยะทาง 122.8 กิโลเมตร
Western Delta Route : เส้นทาง กว่างโจว – จูไห่ ระยะทาง 97.9 กิโลเมตร

ทั้งสองโครงการบริษัท HHI ได้รับส่วนแบ่งกำไร 45 – 50% ของกำไร (Profit Sharing)

cr.media.zenfs

ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท HHI

ปี 2016 ทรัพย์สิน 219,301 ล้านบาท หนี้สิน 18,296 ล้านบาท
ปี 2017 ทรัพย์สิน 219,689 ล้านบาท หนี้สิน 17,649 ล้านบาท
ปี 2018 ทรัพย์สิน 229,046 ล้านบาท หนี้สิน 13,851 ล้านบาท

รายได้และกำไรของบริษัทโฮปเวลล์ โฮลดิ้ง

ปี 2016 รายได้ 12,787 ล้านบาท กำไร 11,181 ล้านบาท
ปี 2017 รายได้ 9,874 ล้านบาท กำไร 7,971 ล้านบาท
ปี 2018 รายได้ 8,263 ล้านบาท กำไร 36,462 ล้านบาท

โดยในปี 2018 บริษัทโฮปเวลล์ โฮลดิ้ง ได้ขายหุ้นในบริษัท HHI จำนวน 66.69%

ซึ่งการขายกิจการครั้งนี้จะทำให้รายได้หลักของบริษัทเปลี่ยนไป จากที่พึ่งพารายได้ค่าบริการทางพิเศษเป็นรายได้หลัก มาเป็นรายได้จากการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงพยาบาล

การลงทุนของบริษัทโฮปเวลล์ น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างธุรกิจที่เน้นการลงทุนในโครงการที่เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง และทยอยรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน

ถึงแม้การพยายามจะลงทุนในประเทศไทยของบริษัทจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่บริษัทก็ยังมีรายได้จากแหล่งอื่นโดยเฉพาะในประเทศจีน

หลังจากการขายหุ้นในบริษัท HHI เงินดังกล่าวจะถูกนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่จะเกิดขึ้นในโครงการ Wan Chai Properties ซึ่งจะทำให้พื้นที่อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 325,160 ตารางเมตร ไปเป็น 445,934 ตารางเมตร

ก็น่าติดตามว่าหลังจากบริษัทชนะการฟ้องร้องคดีในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินค่าปรับจำนวนมาก เงินดังกล่าวจะถูกนำไปต่อยอด และสร้างรายได้ในอนาคตได้อย่างไร

สำหรับรัฐบาลไทย
โครงการโฮปเวลล์ น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญในการทำสัญญากับบริษัทเอกชน

เราในฐานะประชาชนก็คงได้แต่หวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะได้เรียนรู้
และ สามารถป้องกันปัญหาลักษณะนี้ ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต..
———————-
ติดตามเรื่องหลากหลาย จากผู้เขียนเก่งๆในแอป blockdit
นอกจากนั้น เรายังเขียนเองได้ และสามารถสร้างรายได้ในนี้
โหลดแอปได้ที่ http://www.blockdit.com

สั่งซื้อหนังสือลงทุนแมน 10.0 ได้ที่
Lazada: https://www.lazada.co.th/products/100-i312324208-s559866635.html?mp=3&spm=0.0.productPromotion_13579257.1
Shopee: https://shopee.co.th/ลงทุนแมน-หนังสือ-10.0-i.116732911.2099369914
———————-

References
-https://www.hopewellholdings.com/eng/hhl_hopewell_centre.htm
-https://www.hopewellhighway.com/WebSite_en/bo/gs_l.htm
-https://www.hopewellhighway.com/WebSite_en/bo/gs_f.htm
-https://www.hopewellholdings.com/eng/pdf/annual_interim_reports/HHL_Interim_Report_2018_19_Eng.pdf
-https://www.marketscreener.com/HOPEWELL-HOLDINGS-LIMITED-1412681/news/Hopewell-Announces-FY2018-2019-Interim-Results-27517064/
-https://www.hopewellholdings.com/eng/pdf/investor_presentation_latest/hhl_investor_presentation_latest_march_2019_eng.pdf
-https://www.bbc.com/thai/thailand-48010383
-https://finance.yahoo.com/quote/0054.HK/
-HKD/THB : 4.05