Made in China 2025 คืออะไร

Made in China 2025 คืออะไร

Made in China 2025 คืออะไร / โดย ลงทุนแมน

41 ปีที่แล้ว จีนเริ่มมีการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่
เปิดประเทศเพื่อรับการลงทุนจากต่างชาติ
ส่งผลให้นับจากนั้นเศรษฐกิจของจีนมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ในปี 1978
มูลค่า GDP จีน 6.9 ล้านล้านบาท

ปัจจุบัน
มูลค่า GDP จีน 435 ล้านล้านบาท

ในปี 1978
รายได้เฉลี่ยต่อหัว 7,300 บาทต่อปี

ปัจจุบัน
รายได้เฉลี่ยต่อหัว 312,000 บาทต่อปี

การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนถูกขับเคลื่อนโดยการผลิตสินค้าต้นทุนต่ำ เนื่องจากความได้เปรียบด้านค่าแรงงาน จากการที่ประเทศมีแรงงานจำนวนมาก

ชนชั้นกลางจำนวนมากยกระดับความเป็นอยู่ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ชาวจีนหลายร้อยล้านคนได้หลุดพ้นจากความยากจน

ขณะที่จำนวน Millionaires หรือผู้ที่มีทรัพย์สินเกิน 31 ล้านบาท ของจีนได้เพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านคนในปี 2012 มาอยู่ที่ 3.5 ล้านคนในปี 2018

ทำให้จีนเป็นประเทศที่มี Millionaires มากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างมี 2 ด้าน
การเติบโตของเศรษฐกิจจีน ทำให้ต้นทุนค่าแรงนั้นค่อยๆ ปรับตัวขึ้น

ยังไม่รวมปัญหาแรงงานในอนาคตที่จะหายากมากขึ้น จากจำนวนประชากรเกิดใหม่ของจีนที่มีแนวโน้มลดลง

ขณะที่การผลิตสินค้าต้นทุนต่ำย่อมหมายถึง การตัดลดคุณภาพหลายอย่างของสินค้าออกไป ทำให้สินค้าของจีนจำนวนมากถูกมองว่า คุณภาพต่ำตามราคาไปด้วย

นอกจากนี้ เศรษฐกิจที่เจริญเติบโตได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และมลพิษ

ในปี 2014 จีนเป็นประเทศที่มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกถึง 27% ของปริมาณแก๊สเรือนกระจกทั่วโลก ทำให้คุณภาพอากาศในหลายเมืองของจีนนั้นย่ำแย่

พอเรื่องเป็นแบบนี้ จึงทำให้รัฐบาลจีนมีแนวคิดที่จะปฏิรูปภาคการผลิต และโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจัง

โดยเปลี่ยนจากการผลิตที่เน้นการใช้แรงงานและเน้นปริมาณ ไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเน้นคุณภาพ

ทั้งหมดนี้จึงเกิดแนวคิด Made in China 2025 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ของประเทศ

cr.pcmag

โดยแนวคิดและหลักการของ Made in China 2025 นั้น มีรากฐานจากต้นแบบนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของเยอรมนีที่ชื่อว่า The New High-Tech Strategy ที่ประกาศออกมาในปี 2014 เพื่อนำเยอรมนีไปสู่การเป็นประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมของโลก

ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงประกาศใช้นโยบาย Made in China 2025 ในปี 2015 ภายใต้เงินลงทุนกว่า 9.6 ล้านล้านบาท

ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะคือ
ปี 2016 – 2025 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการผลิต
ปี 2026 – 2035 เพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรม
ปี 2036 – 2049 ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิต

ที่น่าสนใจคือ ปี 2049 นั้นจะเป็นช่วงที่ครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาประเทศจีนด้วย

โดยสรุปแล้ว รัฐบาลจีนจะใช้นโยบายนี้สร้างอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างการเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของจีน

ขณะที่ภายใต้นโยบายนี้ จีนยังสนับสนุนธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจ Startup ให้มีการลงทุนมากขึ้น ถึงขนาดให้มีการจัดตั้งกองทุนรัฐบาลกว่า 188,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนธุรกิจดังกล่าว

ก็ต้องดูกันต่อไปว่า Made in China 2025 จะช่วยเปลี่ยนบทบาทของจีนจากอดีตที่เป็น Factory of the World ที่ใช้ประโยชน์จากค่าแรงที่ต่ำ มาสู่ประเทศที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหน

cr.ft

สำหรับประเทศไทย
ก็สามารถดูประเทศจีนเป็นตัวอย่างในการพัฒนา เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเน้นการใช้แรงงานเพื่อผลิตปริมาณมากๆ ไปตลอด สิ่งสำคัญที่จะทำให้หลุดพ้นจากจุดนี้ไปได้ก็คือ นวัตกรรม

Made in China 2025 ประเทศจีนกำลังก้าวเข้าสู่นวัตกรรม เป็นสิ่งที่น่าติดตาม

และสำหรับปี 2025 ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามไม่แพ้กัน..
———————-
ติดตามเรื่องหลากหลาย จากผู้เขียนเก่งๆในแอป blockdit
นอกจากนั้น เรายังเขียนเองได้ และสามารถสร้างรายได้ในนี้
โหลดแอปได้ที่ http://www.blockdit.com

สั่งซื้อหนังสือลงทุนแมน 10.0 ได้ที่
Lazada: https://www.lazada.co.th/products/100-i312324208-s559866635.html?mp=3&spm=0.0.productPromotion_13579257.1
Shopee: https://shopee.co.th/ลงทุนแมน-หนังสือ-10.0-i.116732911.2099369914
———————-

References
-https://en.wikipedia.org/wiki/Made_in_China_2025
-https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconMakhongCanelArea/Yunnan/DocLib_YNArticle/2016–Article2_Made%20in%20China2025.pdf
-http://www.econ.tu.ac.th
-https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_GDP_of_China
-https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-environmental-crisis
-https://www.statista.com/statistics/702759/china-number-of-millionaires/
-https://en.wikipedia.org/wiki/Made_in_China_2025
-https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Chinese-Revolution-2025-Innovation.pdf