กรมสรรพากรแก้ไขประกาศให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยทุกคน ใครไม่อยากให้ส่งต้องแจ้งก่อน 14 พ.ค

กรมสรรพากรแก้ไขประกาศให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยทุกคน ใครไม่อยากให้ส่งต้องแจ้งก่อน 14 พ.ค

3 พ.ค. 2019
กรมสรรพากรแก้ไขประกาศให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยทุกคน ใครไม่อยากให้ส่งต้องแจ้งก่อน 14 พ.ค.
โดยคนที่ฝากเงินแล้วได้ดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี จะได้รับยกเว้นภาษี
สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กรมสรรพากร ต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความประสงค์ที่ธนาคารผู้จ่ายดอกเบี้ยที่ลูกค้ามีบัญชีให้ครบทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
โดยการแจ้งครั้งเดียวจะมีผลตลอดไป
ทั้งนี้ ลูกค้าที่มาแจ้งภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 จะมีผลตั้งแต่รอบภาษีดอกเบี้ยจ่ายครึ่งปีแรกในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
© 2021 Longtunman. All rights reserved.