ราชาเฟอร์รี่ ธุรกิจเชื่อมแผ่นดินสู่เกาะ

ราชาเฟอร์รี่ ธุรกิจเชื่อมแผ่นดินสู่เกาะ

22 พ.ค. 2019
ราชาเฟอร์รี่ ธุรกิจเชื่อมแผ่นดินสู่เกาะ / โดย ลงทุนแมน
เมืองไทย มีเกาะสวยงามมากมาย
แต่การเดินทางไปเกาะเหล่านั้น ทำให้ธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมา
ซึ่งก็คือ ธุรกิจเรือเฟอร์รี่
และถ้าพูดถึงเกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย
หนึ่งในนั้นก็คือ เกาะสมุย
รู้หรือไม่ว่ามีอยู่บริษัทหนึ่งที่ครองส่วนแบ่งมากที่สุดในการไปเกาะสมุย
นั่นก็คือ ราชาเฟอร์รี่
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1981 ด้วยบริการเรือเฟอร์รี่ระหว่างท่าเรือบนเกาะสมุย และ ท่าเรือขนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในปัจจุบันบริษัทได้ขยายการให้บริการเรือเฟอร์รี่ออกไปในเส้นทางต่างๆ ดังนี้
ท่าเรือดอนสัก - เกาะสมุย - ท่าเรือดอนสัก
ท่าเรือดอนสัก - เกาะพะงัน - ท่าเรือดอนสัก
เกาะสมุย - เกาะพะงัน - เกาะสมุย
โดยธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ
ธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่
บริการขนส่งรถยนต์และผู้โดยสาร โดยให้บริการทั้งแบบประจำและแบบเช่าเหมาลำ สำหรับการขนส่งวัสดุขนาดใหญ่
ซึ่งปัจจุบันบริษัทให้บริการด้วยเรือ 15 ลำ 59 เที่ยวเรือต่อวัน
ธุรกิจรถโดยสาร: บริการรถตู้และรถบัส เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจากจุดสำคัญในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อมาใช้บริการเรือเฟอร์รี่ของบริษัท
ธุรกิจร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อ: บริการร้านขายสินค้าบนเรือเฟอร์รี่ และท่าเรือของทางบริษัทซึ่งเป็นจุดที่ผู้โดยสารใช้ในการรอเที่ยวเรือ
ธุรกิจอื่นๆ: ธุรกิจบริการจัดหางาน, บริการขนส่งสินค้าระหว่างเกาะ, สื่อโฆษณาบนพื้นที่ท่าเรือ และ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น
cr.rajaferryport
รายได้และกำไรของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2016 รายได้ 676.1 ล้านบาท กำไร 67.5 ล้านบาท
ปี 2017 รายได้ 687.1 ล้านบาท กำไร 32.3 ล้านบาท
ปี 2018 รายได้ 737.2 ล้านบาท กำไร 22.0 ล้านบาท
สาเหตุหลักที่รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่กำไรของบริษัทลดน้อยลงนั้นมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมของการนำเรือเข้าประจำการ
ระหว่างปี 2016 - 2018 นั้นบริษัทมีเรือลำใหม่เข้าประจำการทั้งสิ้น 3 ลำ หลังจากไม่มีการนำเรือลำใหม่เข้าบริการตั้งแต่ปี 2010
ด้วยระยะทางระหว่างแผ่นดินใหญ่ และเกาะสมุยที่มากถึง 35 กิโลเมตร
ดูเหมือนว่าธุรกิจการให้บริการเรือเฟอร์รี่จะยังคงเป็นเส้นเลือดหลักในการเดินทางต่อไป อันเนื่องมาจากราคาค่าบริการที่ถูกว่าการใช้บริการทางอากาศ
เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
ใครจะไปคิดว่าธุรกิจเรือเฟอร์รี่ที่ไปเกาะ ก็สามารถจดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์ได้
ถ้าเราสามารถเป็นผู้นำในการให้บริการที่จำเป็นกับคน ก็น่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้
ความจำเป็นของคนเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละที่ตั้ง
อย่างเช่นเรื่องนี้ ความจำเป็นของคนที่อยู่บนเกาะ หรือ อยากไปเกาะ
ก็คือ เรือเฟอร์รี่ นั่นเอง..
----------------------
อ่านลงทุนแมนสนุกขึ้น
อ่านในแอป blockdit
โหลดที่ http://www.blockdit.com
----------------------
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.