ผู้ก่อตั้งที่ถูกบีบให้ออก จากตำแหน่ง CEO และกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

ผู้ก่อตั้งที่ถูกบีบให้ออก จากตำแหน่ง CEO และกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

22 พ.ค. 2019
© 2022 Longtunman. All rights reserved.