เสี่ยเจริญ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง

เสี่ยเจริญ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง

25 พ.ค. 2019
เสี่ยเจริญ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง / โดย ลงทุนแมน
เสี่ยเจริญ หรือคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี
ถูกจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บส์
ให้เป็นบุคคลที่รวยที่สุดอันดับที่ 4 ในประเทศไทย
แต่ รู้ไหมว่า บริษัทในเครือของคุณเจริญได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง
โดยมีมูลค่ารวมกันกว่า 287,700 ล้านบาท
แล้วมีหุ้นอะไรบ้าง ลงทุนแมนรวบรวมมาให้
หุ้นที่บริษัทในเครือของคุณเจริญถือ คือ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารญี่ปุ่น และเครื่องดื่มตราโออิชิ
ปี 2561 รายได้ 13,580 ล้านบาท กำไร 1,015 ล้านบาท
มูลค่าบริษัท 17,344 ล้านบาท
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงเป็นเจ้าของบิ๊กซีประเทศไทย
ปี 2561 รายได้ 172,196 ล้านบาท กำไร 6,650 ล้านบาท
มูลค่าบริษัท 190,141 ล้านบาท
cr.gulfood
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการลงทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และจำหน่ายเคมีภัณฑ์
ปี 2561 รายได้ 21,077 ล้านบาท กำไร 1,006 ล้านบาท
มูลค่าบริษัท 10,994 ล้านบาท
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม และเครื่องดื่มอื่นๆ
ปี 2561 รายได้ 11,286 ล้านบาท ขาดทุน 278 ล้านบาท
มูลค่าบริษัท 9,107 ล้านบาท
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปี 2561 รายได้ 15,871 ล้านบาท กำไร 2,109 ล้านบาท
มูลค่าบริษัท 19,403 ล้านบาท
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง
ปี 2561 รายได้ 2,636 ล้านบาท กำไร 169 ล้านบาท
มูลค่าบริษัท 3,644 ล้านบาท
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจรับประกันวินาศภัย
ปี 2561 รายได้ 458 ล้านบาท ขาดทุน 47 ล้านบาท
มูลค่าบริษัท 220 ล้านบาท
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจรับประกันวินาศภัย
ปี 2561 รายได้ 1,481 ล้านบาท ขาดทุน 69 ล้านบาท
มูลค่าบริษัท 958 ล้านบาท (อยู่ในระหว่างการควบรวม)
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ปี 2561 รายได้ 4,620 ล้านบาท กำไร 778 ล้านบาท
มูลค่าบริษัท 30,997 ล้านบาท
cr.kaohoon
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
ปี 2561 รายได้ 3,526 ล้านบาท กำไร 173 ล้านบาท
มูลค่าบริษัท 4,991 ล้านบาท
เมื่อรวมมูลค่าบริษัททั้งหมดเหล่านี้ จะมีมูลค่ามากกว่า 287,700 ล้านบาท
ซึ่งมีมูลค่าพอๆ กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มีมูลค่า 272,000 ล้านบาท
ขณะที่ในปีที่ผ่านมา หุ้นเหล่านี้ได้จ่ายเงินปันผลให้คุณเจริญถึง 3,000 ล้านบาท
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
นอกจากบริษัทต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเทียบไม่ได้เลยกับ อีกบริษัทหนึ่งที่เราคุ้นเคยกัน แต่บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั่นก็คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยเบฟจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และมีมูลค่าบริษัทสูงถึง 450,000 ล้านบาท และใหญ่เป็นอันดับ 7 ถ้าเทียบกับบริษัททั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย..
หมายเหตุ บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำให้ซื้อขายหุ้นทั้งหมดนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
----------------------
อ่านลงทุนแมนสนุกขึ้น
อ่านในแอป blockdit
โหลดที่ http://www.blockdit.com
----------------------
References
-https://www.forbes.com/thailand-billionaires/list/
-https://www.entreprenic.com/the-story-of-thailands-second-richest-entrepreneur-with-a-networth-13-billion/
-https://www.set.or.th/set/companyprofile
-https://en.wikipedia.org/wiki/Charoen_Sirivadhanabhakdi
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.