สินทรัพย์ Safe Haven คืออะไร

สินทรัพย์ Safe Haven คืออะไร

1 มิ.ย. 2019
สินทรัพย์ Safe Haven คืออะไร / โดย ลงทุนแมน
“หุ้นเป็นสินทรัพย์ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในระยะยาว”
ประโยคนี้เป็นประโยคที่หลายคนคุ้นเคย
แต่ในระยะสั้น หุ้นก็เป็นสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนมีความผันผวนสูง เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น
ตั้งแต่ปี 2015-2018 ผลตอบแทนของ SET Index มีดังนี้
ปี 2015 ผลตอบแทนของ SET Index -14.0%
ปี 2016 ผลตอบแทนของ SET Index +19.8%
ปี 2017 ผลตอบแทนของ SET Index +13.7%
ปี 2018 ผลตอบแทนของ SET Index -10.8%
ในช่วงที่ผลตอบแทนของหุ้นมีความผันผวนสูง นักลงทุนบางกลุ่มก็มองหาสินทรัพย์ที่เป็นเหมือนหลุมหลบภัย ซึ่งในภาษาอังกฤษจะเรียกสินทรัพย์นี้ว่าเป็น Safe Haven
แล้วสินทรัพย์ดังกล่าวมีอะไรบ้าง ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
1. ทองคำ
Cr.fxempire
เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยม ผลตอบแทนคือ ส่วนต่างราคาซื้อขายทองคำ
ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้ เพราะทุกคนทราบว่าทองคำบนโลกนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ไม่เหมือนเงินสกุลต่างๆ ที่ถูกพิมพ์เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ปัจจุบัน การลงทุนในทองคำมีทั้งการซื้อทองคำจริงๆ มาเก็บไว้หรือ ลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมทองคำ
2. พันธบัตรรัฐบาล
Cr. Shutterstock
เป็นตราสารหนี้ระยะยาวออกโดยหน่วยงานราชการ หรือรัฐบาล มีผลตอบแทนคือ อัตราดอกเบี้ย แม้ว่าพันธบัตรรัฐบาลมีผลตอบแทนต่ำ แต่มีความผันผวนน้อย เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ เพราะเราจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน และได้เงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุ
3. เงินสด
Cr.nakedsecurity
“Cash is King” เป็นหนึ่งในคำพูดที่เรามักได้ยิน เวลาที่การลงทุนมีความไม่แน่นอน แม้การถือเงินสดจะไม่ได้สร้างผลตอบแทนอะไร แต่นักลงทุนบางคน ยอมที่จะถือเงินสดอยู่ในมือมากๆ โดยอาจฝากธนาคารไว้ เพื่อรอโอกาสเข้าไปลงทุน เวลาที่สินทรัพย์หลายๆ อย่าง มีราคาลดลงอย่างหนัก
แล้วสินทรัพย์ที่เป็น Safe Haven ทั้ง 3 อย่างในช่วงปี 2008-2018 ให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไร
ราคาทองคำให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.3% ต่อปี
พันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.2% ต่อปี
เงินสด (กรณีฝากประจำ 12 เดือน) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 1.7% ต่อปี
ในขณะที่ผลตอบแทนของ SET Index ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 13.3% ซึ่งมากกว่าทองคำ พันธบัตรรัฐบาล 10 ปี และ เงินสด เสียอีก
ดังนั้น เราอาจจะบอกได้ว่า ในระยะเวลาที่สั้น โดยเฉพาะช่วงที่ภาวะการลงทุนมีความไม่แน่นอน และผันผวนสูง การที่นักลงทุนนำเงินมาลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นหลุมหลบภัย อาจเพื่อป้องกันการลดลงของเงินต้น มากกว่าที่จะสร้างผลตอบแทนสูงๆ
เพราะโดยธรรมชาติแล้ว การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ นักลงทุนก็ต้องยอมรับกับผลตอบแทนที่ต่ำตามไปด้วย
แต่สำหรับใครที่สามารถลงทุนระยะยาวได้ ก็น่าจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
เพราะสุดท้ายแล้ว ถ้าเราอดทนต่อความผันผวนได้ เราจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีกว่านั่นเอง..
----------------------
อ่านลงทุนแมนสนุกขึ้น
อ่านในแอป blockdit
โหลดที่ http://www.blockdit.com
----------------------
References
-https://www.set.or.th/th/market/market_statistics.html
-https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=5906
-https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/invest-in-gold-fund-or-gold.html
-https://www.investopedia.com/terms/s/safe-haven.asp
-http://moneychan.blogspot.com/2012/03/cash-is-king.html
-https://datahub.io/core/gold-prices#resource-annual
-https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/InterestRate/Pages/StatInterestRate.aspx
-https://www.bot.or.th/english/statistics/_layouts/application/interest_rate/in_historical.aspx’
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.