ซีรีส์บทความ 4 เสือเศรษฐกิจ แห่งเอเชีย

ซีรีส์บทความ 4 เสือเศรษฐกิจ แห่งเอเชีย

9 มิ.ย. 2019
ซีรีส์บทความ 4 เสือเศรษฐกิจ แห่งเอเชีย /โดย ลงทุนแมน
ทุกคนเคยได้ยินว่าประเทศไทยเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่ 5 ของเอเชีย
แต่เคยสงสัยไหมว่า 4 เสือเศรษฐกิจมีใครบ้าง
ในช่วงทศวรรษ 1960 ก็ได้มีกลุ่มเขตเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งในเอเชีย
ที่มีการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของตัวเอง
จนพลิกสถานะจากประเทศกำลังพัฒนา
ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลุ่มเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ถูกเรียกว่า “สี่เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย” (Four Asian Tigers)
ซึ่งประกอบไปด้วย สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์บทความ “สี่เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย”
แต่ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจถึงจุดเริ่มต้นแห่งความก้าวหน้าของเอเชียกันสักนิด
จุดเริ่มต้นของความก้าวหน้า
เกิดจากรากฐานที่ดีของประเทศที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากที่สุดในเวลานั้น
ซึ่งก็คือ ประเทศญี่ปุ่น
นับตั้งแต่การปฏิรูปเมจิ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19
ญี่ปุ่นได้เปิดรับวิทยาการใหม่ๆ ของชาติตะวันตก ศึกษาทุกองค์ความรู้
วางรากฐานระบบอุตสาหกรรมของตัวเอง และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจจนเติบโต
แม้จะประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ฐานความรู้ที่สั่งสมมานาน
ก็ทำให้ญี่ปุ่นสามารถพลิกฟื้นประเทศจนกลับมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำได้อีกครั้ง
กลายเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียดำเนินรอยตาม
โดยเฉพาะ สี่เสือเศรษฐกิจ
ซึ่งได้พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่อาศัยเทคโนโลยีอันก้าวหน้า
หรือพัฒนาการบริการที่มีความสลับซับซ้อน
จนมีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วจนกลายเป็นความมหัศจรรย์แห่งเอเชีย
Cr. Kyodo News
จากจุดเริ่มต้นในช่วงปี 1960
ซึ่งในขณะนั้น เศรษฐกิจญี่ปุ่นเจริญเติบโตอย่างมาก
และกำลังจะเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ในปี 1964
ญี่ปุ่นมีรายได้ต่อหัวต่อปีในปี 1960 อยู่ที่ 10,155 บาท
ส่วนรายได้ต่อหัวต่อปีของสี่เสือเศรษฐกิจในปี 1960 คือ
(ค่าเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐในปี 1960 = 21.2 บาท)
ฮ่องกง 9,094 บาท
สิงคโปร์ 9,073 บาท
เกาหลีใต้ 3,350 บาท
ไต้หวัน 2,968 บาท
ซึ่งในเวลานั้นประเทศไทยมีรายได้ต่อหัวต่อปีอยู่ที่ 2,141 บาท
ฮ่องกงและสิงคโปร์ อาศัยความมีชัยภูมิที่ดีในการเป็นทำเลศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า
พัฒนาธุรกิจบริการที่มีความสลับซับซ้อน เช่น การขนส่ง การเงิน และประกันภัย
Cr. Land Transport Guru
ส่วนเกาหลีใต้และไต้หวัน อาศัยญี่ปุ่นเป็นต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรม
และทุ่มงบประมาณให้กับการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยมีสัดส่วนงบประมาณ R&D เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จนในปี 2017
เกาหลีใต้ มีสัดส่วนงบ R&D ถึง 4.4 % ของ GDP
และไต้หวัน มีสัดส่วน 3.3 % ของ GDP
ทั้งสองประเทศสามารถพัฒนานวัตกรรมเป็นของตัวเองจนได้รับการยอมรับในระดับโลก
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Cr. Lifewire
ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี
ทั้งสี่เสือได้พัฒนาตนเองจนมีสถานะเป็นกลุ่มเขตเศรษฐกิจรายได้สูง
และจัดเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
รายได้ต่อหัวต่อปี ในปี 2017
สิงคโปร์ 1,829,534 บาท
ฮ่องกง 1,464,318 บาท
เกาหลีใต้ 942,853 บาท
ไต้หวัน 779,090 บาท
โดยที่สิงคโปร์และฮ่องกงต่างก็มีรายได้ต่อหัวแซงหน้าญี่ปุ่น ซึ่งมีรายได้ 1,218,231 บาทไปแล้ว
ขณะที่ประเทศไทยมีรายได้ต่อหัวต่อปีอยู่ที่เพียง 209,062 บาท
แต่ละเขตเศรษฐกิจ ต่างก็มีเส้นทางพัฒนาของตัวเองที่แตกต่างกันไป
ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้ในบทความตอนที่ 1 ประเทศสิงคโปร์ ในสัปดาห์หน้า...
----------------------
อ่านลงทุนแมนสนุกขึ้น
อ่านในแอป blockdit
โหลดที่ http://www.blockdit.com
----------------------
References
-อาร์เทอร์ ชิค, ญี่ปุ่น : แดนอาทิตย์อุทัยทอรัศมีเหนือแปซิฟิก, นิตยสารเนชั้นแนล จีโอกราฟฟิก (ภาษาอังกฤษ) ฉบับเดือนพฤศจิกายน ปี 1991
-https://docs.google.com/document/d/1PQxN_lK-ZctfyMOkIvi5ErhEP-8rdj0n5b6C1-QIxP8
-The Pacific Exchange Rate Service
-https://en.m.wikipedia.org/wiki/Four_Asian_Tigers
-https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
© 2021 Longtunman. All rights reserved.