ไทยคือ บ้านหลังที่ 2 ของคนจีน

ไทยคือ บ้านหลังที่ 2 ของคนจีน

14 มิ.ย. 2019
ไทยคือ บ้านหลังที่ 2 ของคนจีน / โดย ลงทุนแมน
การเติบโตของเศรษฐกิจจีนอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มีเศรษฐีรายใหม่ชาวจีนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จำนวน Millionaire ชาวจีนหรือผู้ที่มีทรัพย์สินเกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ปี 2012 ชาวจีนที่เป็น Millionaire มีจำนวน 1.0 ล้านคน
ปี 2018 ชาวจีนที่เป็น Millionaire มีจำนวน 3.5 ล้านคน
ความมั่งคั่งของชาวจีนที่เพิ่มขึ้น ได้เพิ่มกำลังซื้อให้กับหลายธุรกิจ
หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์..
เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ในปี 2018 ข้อมูลจากเว็บไซต์ Juwai ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินในต่างประเทศของชาวจีน ซึ่งมีผู้ใช้งานปีละกว่า 37 ล้านคน ระบุว่าปัจจุบัน อสังหาริมทรัพย์ที่ชาวจีนเข้ามาสอบถาม และค้นหาข้อมูลมากที่สุดในโลก คือ อสังหาริมทรัพย์ของไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และเมืองหลักๆ
โดยคอนโดมิเนียมเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ชาวจีนเข้ามาซื้อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบเดียวที่ชาวต่างชาติสามารถครอบครองได้ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
Cr. Terra International Realty
ปัจจัยที่ทำให้ชาวจีนเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยมี 3 ประเภทหลักๆ คือ
52% เป็นการลงทุนเพื่อปล่อยเช่า เนื่องจากราคาถูกเมื่อเทียบกับราคาอสังหาริมทรัพย์ในจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และสิงคโปร์
46% เป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง เนื่องจากชาวจีนเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยมากลำดับที่ 2 รองจากชาวญี่ปุ่น
2% เป็นการซื้อเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจของไทยกำลังฟื้นตัว และไทยมีการลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
ไม่แปลกที่ชาวจีนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทย จนติดอันดับโลกในช่วงที่ผ่านมา การลงทุนของชาวจีนจึงมีบทบาทอย่างมากต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย
ปี 2018 นักลงทุนชาวจีนได้เข้ามาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยกว่า 75,000 ล้านบาท
ขณะที่ราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ชาวจีนนิยมซื้อนั้น ราคาอยู่ที่ประมาณห้องละ 5 ล้านบาท
จีนเป็นประเทศที่มีการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2010 มูลค่าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกของจีนอยู่ที่ 160,000 ล้านบาท จนเพิ่มถึง 3,800,000 ล้านบาทในปี 2017
Cr. Forbes Thailand
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
รู้ไหมว่า ตั้งแต่อดีตมา ไทยเป็นประเทศที่มีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็นอันดับ 1 ของโลก
ซึ่งทำให้ปัจจุบัน มีชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนไม่ต่ำกว่า 9 ล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือประมาณ 14% ของประชากรในประเทศไทย
หมายความว่า เมื่อเราเห็นคน 100 คนในเมืองไทยเดินมา ในนั้นจะเป็นชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนไม่ต่ำกว่า 14 คนเลยทีเดียว..
----------------------
อ่านลงทุนแมนสนุกขึ้น
อ่านในแอป blockdit
โหลดที่ http://www.blockdit.com
----------------------
References
-https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_05Mar2019.aspx
-https://en.wikipedia.org/wiki/Millionaire
-https://www.statista.com/statistics/702759/china-number-of-millionaires/
-https://www.youtube.com/watch?v=cq2iAfsgwFE
-https://www.thebangkokinsight.com/92625/
-https://www.posttoday.com/property/news/584056
-CHINESE GLOBAL PROPERTY INVESTMENT REPORT
-http://factsanddetails.com/asian/cat66/sub418/entry-4306.html
-https://www.prachachat.net/d-life/news-286207
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.