ธนาคารออมสิน กำไรมากกว่า ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน กำไรมากกว่า ธนาคารกรุงไทย

20 มิ.ย. 2019
ธนาคารออมสิน กำไรมากกว่า ธนาคารกรุงไทย / โดย ลงทุนแมน
ถ้าถามว่าธนาคารไหนในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า 100 ปีบ้าง หนึ่งในนั้นคือ ธนาคารออมสิน
แล้วธนาคารออมสินตอนนี้ใหญ่แค่ไหน
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ธนาคารออมสินก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2456 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อส่งเสริมนิสัยการออมเงินให้แก่ข้าราชบริพาร พร้อมทั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายในสมัยนั้น
แต่เดิมนั้นธนาคารออมสินชื่อว่า “คลังออมสิน" โดยขึ้นตรงต่อกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จนมาถึงปัจจุบัน ธนาคารออมสินอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
ถ้าถามว่าตอนนี้ ฐานะการเงินของธนาคารออมสินใหญ่แค่ไหน?
สินทรัพย์ของธนาคารออมสินอยู่ที่ 2.7 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงกับสินทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย
ฐานเงินฝากอยู่ที่ 2.3 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงกับฐานเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ
ขณะที่เงินให้สินเชื่ออยู่ที่ 2.1 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงกับเงินให้สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์
ดูแบบนี้ก็ต้องบอกว่า ธนาคารออมสินถือว่าใหญ่ไม่แพ้ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของไทย
แล้วธนาคารออมสินมีรายได้และกำไรเท่าไร?
ปี 2560 รายได้ 71,443 ล้านบาท กำไร 31,275 ล้านบาท
ปี 2561 รายได้ 84,498 ล้านบาท กำไร 30,982 ล้านบาท
แล้วรายได้และกำไรของธนาคารออมสิน ถ้านำไปเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่ 6 แห่งในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 เป็นอย่างไร
ธนาคารกรุงเทพ รายได้ 154,265 ล้านบาท กำไร 35,329 ล้านบาท
ธนาคารกสิกรไทย รายได้ 160,620 ล้านบาท กำไร 40,067 ล้านบาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ รายได้ 182,231 ล้านบาท กำไร 38,459 ล้านบาท
ธนาคารกรุงไทย รายได้ 143,632 ล้านบาท กำไร 28,491 ล้านบาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รายได้ 154,068 ล้านบาท กำไร 24,812 ล้านบาท
ธนาคารทหารไทย จำกัด รายได้ 48,554 ล้านบาท กำไร 11,601 ล้านบาท
จะเห็นว่าอัตรากำไรสุทธิของธนาคารออมสินอยู่ที่ 37% ซึ่งมากกว่า อัตรากำไรสุทธิของธนาคารขนาดใหญ่ 6 รายซึ่งอยู่ในช่วง 16-25% เท่านั้น
ดังนั้น ถ้าใครคิดว่าธนาคารออมสินนั้นเป็นธนาคารขนาดเล็ก อาจต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่ เพราะมีกำไรไม่แพ้ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เลยทีเดียว
และเมื่อเทียบกับธนาคารกรุงไทยที่เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าใหญ่มาก
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ธนาคารกรุงไทยมีกำไรน้อยกว่า ธนาคารออมสิน
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
รู้ไหมว่า สลากออมสิน ซึ่งเป็นการออมทรัพย์ลักษณะพิเศษที่ธนาคารออมสินนำมาเสนอขายนั้น มีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2485 นับจนถึงวันนี้ก็ 77 ปีมาแล้ว โดยเริ่มต้นขายครั้งแรกฉบับละ 5 บาท
ปัจจุบัน สลากออมสินนั้น เป็นสลากที่สามารถเสนอขายแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกเหนือจากสลากกินแบ่งรัฐบาล
และยังไม่มีธนาคารพาณิชย์เอกชนแม้แต่รายเดียว ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ได้..
Cr. MyMo by GSB
----------------------
อ่านลงทุนแมนสนุกขึ้น
อ่านในแอป blockdit
โหลดที่ http://www.blockdit.com
----------------------
References
-https://www.gsb.or.th/about-us/history-bank.aspx
-https://th.wikipedia.org/wiki/ธนาคารออมสิน
-https://www.set.or.th
-แบบรายงาน 56-1 ธนาคารกรุงเทพ
-https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialInstitutions/Pages/StatDepositsAndLoans.aspx
-https://www.gsb.or.th/lotto.aspx
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.