ชลบุรี ระยอง จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวมากกว่า กรุงเทพฯ

ชลบุรี ระยอง จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวมากกว่า กรุงเทพฯ

3 ก.ค. 2019
ชลบุรี ระยอง จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวมากกว่า กรุงเทพฯ / โดย ลงทุนแมน
ทุกคนรู้ว่า กรุงเทพมหานคร คือศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทย
แต่ถ้าถามว่า ศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของไทยอยู่ที่ไหน
คำตอบคือ ระยองและชลบุรี
เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ในปี 2560 กรุงเทพฯ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 5.0 ล้านล้านบาท มากที่สุดในบรรดาทุกจังหวัดของประเทศ
แต่อย่างที่หลายคนรู้ ภาคตะวันออกนับเป็นภาคที่มีจำนวนนิคมอุตสาหกรรมกระจุกตัวอยู่มากที่สุด
ข้อมูลจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่า ปัจจุบัน จำนวนนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมี 59 แห่ง กระจายอยู่ใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ
แต่นิคมอุตสาหกรรมจำนวน 27 แห่ง หรือ 46% จากจำนวนทั้งหมด ตั้งอยู่ที่ระยองและชลบุรี
ในระยองมีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 12 แห่ง และในชลบุรี มีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 15 แห่ง
สำหรับระยองนั้น นิคมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองคือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โดยมีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 124 โรงงาน
อีกนิคมอุตสาหกรรมที่หลายคนรู้จักคือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในระยองและชลบุรี เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะในระยองและชลบุรี รวมจำนวน 1,004 โรงงาน
Cr. Electricity & Industry
แล้วเมื่อมองมายังภาพรวมทั้งจังหวัด เป็นอย่างไร?
ปี 2560 ระยองมีจำนวนโรงงาน 3,082 แห่ง จำนวนคนงาน 174,352 คน และมูลค่าเงินลงทุน 1.35 ล้านล้านบาท
ปี 2560 ชลบุรีมีจำนวนโรงงาน 4,987 แห่ง จำนวนคนงาน 285,826 คน และมูลค่าเงินลงทุน 850,360 ล้านบาท
เมื่อเป็นแบบนี้ เราน่าจะบอกได้ว่าทั้ง 2 จังหวัดถือเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
นอกจากจะเป็น 2 จังหวัดที่ชื่อว่าเมืองหลวงแห่งอุตสาหกรรม ที่ตั้งของ 2 จังหวัดที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ มีภูมิประเทศที่เป็นชายทะเล ทำให้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเป็นอย่างดี
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาระยอง เพิ่มขึ้นจาก 5.4 ล้านคน ในปี 2555 มาอยู่ที่ 7.3 ล้านคน ในปี 2560
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาชลบุรี เพิ่มขึ้นจาก 11.2 ล้านคน ในปี 2555 มาอยู่ที่ 16.8 ล้านคน ในปี 2560
การเติบโตของทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคท่องเที่ยวและบริการ จึงทำให้ 2 จังหวัดนี้มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงรองจากกรุงเทพฯ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง
ปี 2559 มูลค่า 894,758 ล้านบาท
ปี 2560 มูลค่า 984,980 ล้านบาท
มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี
ปี 2559 มูลค่า 908,187 ล้านบาท
ปี 2560 มูลค่า 976,460 ล้านบาท
แต่รู้ไหมว่า แม้ว่าทั้งระยองและชลบุรีจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจน้อยกว่ากรุงเทพฯ แต่รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของ 2 จังหวัดนี้กลับมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนในกรุงเทพฯ เสียอีก
โดย 3 จังหวัด ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี มากที่สุดในประเทศไทยในปี 2560 ได้แก่
1. ระยอง รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 1,095,667 บาท
2. ชลบุรี รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 581,475 บาท
3. กรุงเทพฯ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 573,907 บาท
ในปี 2560 ถ้าเรารวมมูลค่าทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ระยอง และชลบุรี เข้าด้วยกัน จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 6.9 ล้านล้านบาท หรือ 48% ของ GDP ของประเทศไทย
การที่ 3 จังหวัดนี้มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ทำให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่แรงงาน และภาคธุรกิจจำนวนมาก
Cr. Aseanthai.net
แต่อีกมุมหนึ่งก็น่าสนใจว่า รายได้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะกระจายไปถึงคนทั่วไปมากน้อยแค่ไหน ซึ่งต้องยอมรับว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่ก็จะไหลไปเข้าโรงงาน หรือ บริษัทใหญ่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น
ในขณะเดียวกัน มีหลายคนต้องออกจากบ้าน ต้องห่างครอบครัวเพื่อมาทำงานหาเงินใน 3 จังหวัดนี้ เพราะไม่สามารถหางานในจังหวัดบ้านเกิดได้ หรืออาจหาได้ แต่รายได้ไม่ดีเท่า
นอกจากนั้น คำถามที่ท้าทายต่อผู้กำหนดนโยบายก็คือ จังหวัดอื่นๆ นอกจาก 3 จังหวัดนี้จะเป็นอย่างไร
จะทำอย่างไร ที่จะกระจายความเจริญ และสร้างงานไปยังพื้นที่อื่นให้มากขึ้น
เพื่อให้คนในจังหวัดที่เหลือไม่ต้องอิจฉา 3 จังหวัดนี้..
----------------------
อ่านลงทุนแมนสนุกขึ้น
อ่านในแอป blockdit
โหลดที่ http://www.blockdit.com
----------------------
References
-มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดต่อหัว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss61
-การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-http://chonburi.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=363:27-8-61&catid=120&Itemid=587
-https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=504&filename=index
-https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
-สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
-https://www.amata.com/en/industrial-cities/amata-thailand/
© 2023 Longtunman. All rights reserved.