ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีดีกว่าที่คิด

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีดีกว่าที่คิด

16 ก.ค. 2019
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีดีกว่าที่คิด / โดย ลงทุนแมน
เราคงเคยได้ยินข่าว ความไม่สงบเรียบร้อย
ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
แต่รู้ไหมว่า ในอีกด้านหนึ่ง 3 จังหวัดนี้
ยังมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจ
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ก่อนอื่นเรามาดูมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ 3 จังหวัดนี้ ในปี 2560 กันก่อน
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของปัตตานี 55,738 ล้านบาท อยู่ลำดับที่ 46 ของประเทศ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของยะลา 43,369 ล้านบาท อยู่ลำดับที่ 54 ของประเทศ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของนราธิวาส 42,737 ล้านบาท อยู่ลำดับที่ 56 ของประเทศ
เมื่อรวมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลของ 3 จังหวัดนี้เข้าด้วยกันจะมีมูลค่าเกือบ 142,000 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นประมาณ 33,000 ล้านบาท จากปี 2550 ที่ 109,000 ล้านบาท
ในปี 2560 มูลค่าเงินลงทุนของโรงงานต่างๆ ใน 3 จังหวัดนี้เท่ากับ 21,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่เท่ากับ 11,968 ล้านบาท
ดังนั้น แม้จะมีข่าวความไม่สงบเป็นระยะๆ มูลค่าเงินลงทุนของธุรกิจยังคงเติบโต
ปัจจุบัน แต่ละจังหวัดพยายามใช้ศักยภาพของตนเอง เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโต
ปัตตานีถูกตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารฮาลาล แปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจร เพื่อทำการส่งออก โดยอาหารฮาลาลนั้นคือ อาหารสำหรับชาวมุสลิม
ในปี 2560 มีชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศไทยถึง 3.6 ล้านคน ทำให้ธุรกิจอาหารฮาลาลมีโอกาสเติบโตอย่างมากในอนาคต
Cr. Jack Kurtz
ในยะลา อุตสาหกรรมยางพารา เป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นและสร้างรายได้แก่จังหวัดมากที่สุด โดยในปี 2561 สร้างรายได้กว่า 12,000 ล้านบาท ปัจจุบัน ยะลามีพื้นที่ปลูกยางพารา 1.3 ล้านไร่ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ปลูกยางพารามากที่สุดในประเทศ
จังหวัดยะลายังมีอุตสากรรมไม้แปรรูป และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่สร้างรายได้รวมกันกว่า 5,000 ล้านบาท
ในส่วนของนราธิวาส ได้ถูกตั้งให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยครอบคุลมพื้นที่เกือบ 147,000 ไร่ ใน 5 อำเภอ 5 ตำบล ซึ่งภายใต้แผนจะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจยางพารา และธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
Cr. Yang & Palm Online
อย่างที่ทุกคนรู้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็น 3 จังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศ นับเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
ลองมาดูจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้ของเรา
ปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวไทย 665,069 คน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 930,697 คน
ปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวไทย 706,512 คน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 954,625 คน
จะมีใครเชื่อว่า แม้จะมีข่าวความรุนแรงเกิดขึ้น แต่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน 3 จังหวัดนี้ถึง 1.7 ล้านคน ในปี 2561 ซึ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 7,600 ล้านบาท
การท่องเที่ยวนับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงการสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจแก่พื้นที่ แต่ยังช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 3 จังหวัดนี้ให้แก่คนภายนอกเป็นอย่างดี
Cr. Sawangphong Lee Photograph
ที่ผ่านมาหลายคนได้ยิน ได้เห็นข่าวความไม่สงบเรียบร้อย เหตุรุนแรงมาจาก 3 จังหวัดนี้ ทำให้หลายคนไม่กล้าไปเยี่ยมเยือน
แต่แท้จริงแล้ว ในอีกมุมหนึ่ง พื้นที่เหล่านี้ก็มีบางมุมที่เรายังไม่รู้
ทั้งความสวยงามของธรรมชาติที่รอให้คนไปเยี่ยมชม หรือแม้แต่ศักยภาพทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่ของแต่ละจังหวัด เพื่อรอการพัฒนา และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่คนในพื้นที่
เรื่องนี้คงต้องช่วยกันสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้แก่คนทั่วไปว่า
3 จังหวัดนี้มีดีกว่าที่หลายคนคิด และ ไม่แพ้จังหวัดอื่นในประเทศเช่นกัน..
----------------------
อ่านลงทุนแมนสนุกขึ้น
อ่านในแอป Blockdit
โหลดที่ http://www.blockdit.com
----------------------
References
-สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดนราธิวาส-https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=509&filename=index
-http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=469404811
-https://guide.michelin.com/th/th/article/features/halal-dining-in-thailand
-http://www.industry.go.th/yala/index.php/activityreport/2562
© 2021 Longtunman. All rights reserved.