กระทรวงพลังงาน มีอะไรดี?

กระทรวงพลังงาน มีอะไรดี?

5 ส.ค. 2019
กระทรวงพลังงาน มีอะไรดี? / โดย ลงทุนแมน
รู้ไหมว่ากระทรวงที่ได้งบประมาณมากสุดในประเทศไทย
คือ กระทรวงศึกษาธิการ
แต่มีอยู่กระทรวงหนึ่งที่ทุกคนอยากเป็นรัฐมนตรี
ถึงแม้ว่าจะได้งบประมาณน้อย
นั่นก็คือ “กระทรวงพลังงาน”
แล้วกระทรวงพลังงาน มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
กระทรวงพลังงานก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้ประเทศเกิดความมั่นคงด้านพลังงาน โดยภายในกระทรวงพลังงานนั้นก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีก เช่น
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำหน้าที่จัดหา และจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน ทำหน้าที่บริการธุรกิจพลังงาน และคุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และการใช้พลังงานสะอาด
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ทำหน้าที่ศึกษา และวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ
Cr. กระทรวงพลังงาน
งบประมาณของกระทรวงพลังงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
พ.ศ. 2560 จำนวน 2,053 ล้านบาท
พ.ศ. 2561 จำนวน 2,221 ล้านบาท
พ.ศ. 2562 จำนวน 2,300 ล้านบาท
จำนวนเงินงบประมาณเท่านี้ ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นๆ เช่น
กระทรวงมหาดไทยที่ได้งบประมาณ 373,520 ล้านบาท
กระทรวงกลาโหมที่ได้งบประมาณ 227,671ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม แม้งบประมาณจะน้อย แต่กระทรวงนี้มีหน้าที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่หลายคนรู้จักดีนั่นก็คือ กฟผ. และ ปตท. ซึ่งเราอาจรวม ปตท.สผ. เข้าไปด้วย เนื่องจากปตท. ถือหุ้นอยู่กว่า 65% ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
Cr. Logisticstime Magazine
แล้วรายได้และกำไรในปี พ.ศ. 2561 ของรัฐวิสาหกิจและบริษัทเหล่านี้เป็นอย่างไร?
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รายได้ 524,767 ล้านบาท
กำไร 48,808 ล้านบาท
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
รายได้ 2,367,958 ล้านบาท
กำไร 119,683 ล้านบาท
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
รายได้ 176,943 ล้านบาท
กำไร 36,206 ล้านบาท
3 แห่งรวมกัน
มีรายได้ 3,069,668 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 20% ของมูลค่า GDP ของประเทศ
และยังมากกว่างบประมาณทั้งประเทศในปี 2562 ที่ 3,000,000 ล้านบาท เสียอีก
ที่น่าสนใจคือ งบประมาณการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกระทรวงพลังงานที่มีจำนวนเงินรวมกันกว่า 400,000 ล้านบาท จึงทำให้หลายคนมองว่า กระทรวงพลังงานถือเป็นกระทรวงหนึ่งที่มีขุมทรัพย์มหาศาลซ่อนอยู่
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานถือเป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแล การขึ้นลงของราคานํ้ามัน ค่าไฟฟ้า
รวมถึงยุทธศาสตร์การจัดหาพลังงาน เช่น
การอนุมัติจัดหาก๊าซธรรมชาติ
การขอใบอนุญาตรับซื้อไฟฟ้า
การอนุมัติสร้างโรงไฟฟ้า
Cr. Prachachat
พอเรื่องเป็นแบบนี้ อาจบอกได้ว่า ผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ มีมากกว่างบประมาณของกระทรวงพลังงานอยู่หลายร้อยเท่า
แม้แต่ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ก็ได้ให้อำนาจเต็มกับคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ที่มีรัฐมนตรีพลังงานเป็นประธาน ในการพิจารณาการจัดหาโรงไฟฟ้า โดยไม่ต้องนำกลับมาเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาอีกครั้ง
หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีอำนาจอย่างมากในการพิจารณา อนุมัติ ตัดสินใจเรื่องสำคัญในด้านพลังงานจึงทำให้หลายคนหวังที่จะเข้ามานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงนี้ อย่างที่เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา
เราคงเคยได้ยินคนพูดกันว่า ที่ไหนที่มีผลประโยชน์ ที่นั่นมักเกิดปัญหา ไม่ว่าจะวงการไหน ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักธุรกิจ หรือแม้แต่คนธรรมดา
แต่ไม่ว่าอย่างไร สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ว่าเราเลือกที่จะเข้าไปเอาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือสร้างผลประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
ถ้าเราเลือกหนทางแรก เราอาจจะร่ำรวยมากขึ้น จากการอาศัยอำนาจเพื่อสร้างผลประโยชน์แก่ตนเอง และพวกพ้อง
ถ้าเราเลือกทางที่สอง ถึงเราไม่ได้ร่ำรวยเหมือนทางแรก
แต่ก็น่าจะทำให้สังคมโดยรวมได้ประโยชน์
ดังนั้น ขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าจะเลือกทางเดินทางไหน
ทางที่จะทำให้คนส่วนใหญ่จดจำเราตลอดไป..
----------------------
Blockdit แอปที่เป็นเหมือน คลังความรู้ขนาดใหญ่ อ่านฟรี
โหลดเลย Blockdit.com/download
----------------------
References
-https://energy.go.th/2015/
-https://www.set.or.th
-http://budget.parliament.go.th/bbebook62/FILEROOM/CABILIBRARY62/DRAWER01/GENERAL/DATA0000/00000501.PDF
-http://dataservices.mof.go.th/Dataservices/GovernmentExpenditureEconomyMinistry
-https://www.youtube.com/watch?v=vuc0z9QRndA
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.