นักท่องเที่ยวอินเดีย อนาคตใหม่ของท่องเที่ยวไทย

นักท่องเที่ยวอินเดีย อนาคตใหม่ของท่องเที่ยวไทย

29 ก.ค. 2019
นักท่องเที่ยวอินเดีย อนาคตใหม่ของท่องเที่ยวไทย / โดย ลงทุนแมน
ทุกคนรู้ว่านักท่องเที่ยวจีน สำคัญกับไทย
แต่หลายคนไม่รู้ว่า ตั้งแต่ปี 2018 นักท่องเที่ยวจีนที่มาไทย “ชะลอตัวลง”
ในขณะเดียวกันกลับมีนักท่องเที่ยวจากประเทศหนึ่ง ที่กำลังเติบโต
นั่นก็คือ “อินเดีย”
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเติบโตตลอดมา
ปี 2008-2018 จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาไทยเพิ่มขึ้น 23.7 ล้านคน
ปี 2018 รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยเท่ากับ 2 ล้านล้านบาท
หรือประมาณ 13% ของมูลค่า GDP
หนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศไทยเพิ่มขึ้นในระยะหลังคือ นักท่องเที่ยวอินเดีย
ก่อนอื่น เรามาดูสถิตินักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
ปี 2016 จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดีย 1.2 ล้านคน
ปี 2017 จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดีย 1.4 ล้านคน
ปี 2018 จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดีย 1.6 ล้านคน
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มาประเทศไทย
ปี 2014 รายได้ 37,000 ล้านบาท
ปี 2018 รายได้ 66,000 ล้านบาท
Cr. thethaiger
ปัจจุบัน สัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนเท่ากับ 28% และอินเดียเท่ากับ 4% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ 38.3 ล้านคน
แต่มีการคาดการณ์ว่าไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า สัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนจะเท่ากับ 30% และอินเดียจะเท่ากับ 15% หมายความว่า การเติบโตของนักท่องเที่ยวอินเดียจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
Cr. International Business Times
จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่เติบโตเกิดจากหลายปัจจัย แต่ที่สำคัญคือ ความมั่งคั่งของชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดีย

ปี 2008 มูลค่า GDP ของอินเดียเท่ากับ 35.7 ล้านล้านบาท
ปี 2018 มูลค่า GDP ของอินเดียเท่ากับ 81.5 ล้านล้านบาท
ขณะที่รัฐบาลอินเดียได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เมื่อปี 2018 โดยระบุว่า รัฐบาลตั้งเป้าที่จะทำให้ประเทศมีขนาดเศรษฐกิจถึง 152 ล้านล้านบาท ภายในปี 2030 หรือ เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปัจจุบัน
ในปี 2018 ชนชั้นกลางของอินเดียมีจำนวน 80 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 580 ล้านคน หรือกว่า 41% ของประชากรทั้งหมด ภายในปี 2025
หมายความว่า อินเดียจะมีผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นมหาศาลในอนาคต
Cr. Indian Youth
ในปี 2017 จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางไปต่างประเทศเท่ากับ 23 ล้านคน
และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 50 ล้านคน ภายในปี 2020
ซึ่งแน่นอนว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่คนอินเดียมาเที่ยวเพิ่มขึ้น
ปัจจุบัน โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาภาคต่างประเทศสูง
ปี 2018 มูลค่าการส่งออกของไทยเท่ากับ 7.7 ล้านล้านบาท หรือกว่า 52% ของมูลค่า GDP ของไทย ซึ่งแน่นอนว่าการส่งออกกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ
ต้องยอมรับว่า เครื่องยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พอไปได้ต่อก็คือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
คงต้องเตรียมพร้อม ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
คนอินเดียชอบกินอะไร คนอินเดียชอบไปที่ไหน เราจำเป็นต้องรู้
เพราะถ้าเราทำได้ไม่ดีพอ เขาก็อาจจะหนีไปประเทศอื่น เหมือนอย่างนักท่องเที่ยวจีนในตอนนี้..
----------------------
Blockdit แอปที่เป็นเหมือน คลังความรู้ขนาดใหญ่ อ่านฟรี
โหลดเลย Blockdit.com/download
----------------------
References
-https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=465&filename=index
-https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Thailand
-https://kasikornbank.com/international-business/en/Thailand/IndustryBusiness/Pages/201901_Thailand_TourismOutlook19.aspx
-https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-07/in-phuket-indian-juggernaut-rides-to-rescue-as-china-visits-ebb
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
- https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=IN
-https://www.afr.com/opinion/indias-rapid-rise-and-growing-middle-class-creates-hunger-for-commodities-20181121-h185wl
-https://ahoymatey.blog/indian-travellers-statistics-data/
© 2021 Longtunman. All rights reserved.