สนามบินฮ่องกง สำคัญขนาดไหน?

สนามบินฮ่องกง สำคัญขนาดไหน?

14 ส.ค. 2019
สนามบินฮ่องกง สำคัญขนาดไหน? / โดย ลงทุนแมน
รู้ไหมว่า สนามบินฮ่องกง
มีการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของโลก
และสนามบินนี้ครองตำแหน่งอันดับ 1 มาเป็นเวลา 9 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปี 2010
แล้วใครเป็นเจ้าของสนามบินแห่งนี้
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
สนามบินนานาชาติฮ่องกง (Hong Kong International Airport, HKG) หรือ สนามบินเช็กล้าบก็อก เป็นสนามบินเพียงแห่งเดียวของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
เปิดใช้งานครั้งแรกในปี 1998 เพื่อใช้งานแทนสนามบินไคตั๊ก สนามบินเก่าของฮ่องกงซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขตชุมชน
ด้วยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งของฮ่องกง อยู่ใจกลางเอเชียแปซิฟิก
เมื่อฮ่องกงกลับเป็นของจีนในปี 1997 ทำให้ฮ่องกงกลายเป็นจุดเชื่อมต่อของการค้าระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับนานาชาติ
ฮ่องกงดำเนินนโยบายเป็นเขตเศรษฐกิจปลอดภาษี ทำให้สินค้าทั่วไปสามารถนำเข้า และส่งออกได้อย่างเสรี ทำให้สนามบินฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าที่สำคัญ
โดยเฉพาะ “ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์”
เมื่อประเทศจีนมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นซึ่งอยู่ใกล้เคียง ในช่วงปี 1980 ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของต่างชาติได้ย้ายฐานการผลิตไปตั้งที่เซินเจิ้น และบริเวณใกล้เคียง
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มาก มีมูลค่าสูง และต้องการการขนส่งที่รวดเร็ว วิธีขนส่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือ ทางอากาศ
สนามบินฮ่องกงจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าทางอากาศที่สำคัญของโลก
รวมถึงเป็น Hub การขนส่งสินค้าของ Cathay Pacific Cargo, FedEx Express และ UPS Airlines
Cr. Asia Cargo News
ปริมาณขนส่งสินค้าทางอากาศ
ปี 1998 ขนส่งสินค้า 1.6 ล้านตัน
ปี 2008 ขนส่งสินค้า 3.6 ล้านตัน
ปี 2018 ขนส่งสินค้า 5.1 ล้านตัน
โดยมีสัดส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดอยู่ที่ 19% ของสินค้าทั้งหมด
นอกจากเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าแล้ว สนามบินฮ่องกง ยังเป็นศูนย์กลางของการขนส่งผู้โดยสารที่สำคัญ
ถ้านับจีนกับฮ่องกงเป็นคนละประเทศ ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดในโลก จากข้อมูลของ Euromonitor ในปี 2017 มีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 27.9 ล้านคน
แม้ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจีน แต่ด้วยจำนวนที่มหาศาลก็ทำให้สนามบินฮ่องกงต้องรองรับผู้โดยสารกว่า 74.6 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 8 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย-แปซิฟิก
สนามบินฮ่องกงเป็น Hub การขนส่งผู้โดยสารของสายการบิน Cathay Pacific, Cathay Dragon และ Hong Kong Airlines
Cr. The Irish Times
แม้จะมีผู้โดยสารมากมาย แต่ในแง่ของการบริการ
การจัดอันดับสนามบินที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดในปี 2019 โดย SKYTRAX AWARDS
ยกให้สนามบินฮ่องกง เป็นสนามบินที่ดีสุดในโลกอันดับที่ 5
แล้วใครเป็นเจ้าของสนามบินฮ่องกง ?
ผู้บริหารสนามบินฮ่องกงในปัจจุบัน คือ Airport Authority Hong Kong (AAHK)
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
องค์กรนี้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1995 เพื่อบริหารสนามบินแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ
นอกจากสนามบินฮ่องกงแล้ว AAHK ยังเป็นหุ้นส่วนสนามบินอีก 2 แห่งในประเทศจีน คือสนามบินนานาชาติ Hangzhou Xiaoshan และสนามบิน Zhuhai
รายได้ และกำไรของ Airport Authority Hong Kong
ปี 2017 มีรายได้ 73,200 ล้านบาท กำไร 32,700 ล้านบาท
ปี 2018 มีรายได้ 86,500 ล้านบาท กำไร 45,200 ล้านบาท
บริษัทมีสัดส่วนรายได้ คือ
Duty Free และค่าโฆษณาในสนามบิน 36 %
การให้บริการสนามบิน 23 %
การให้บริการอาหาร ที่จอดรถ และขายสินค้าในสนามบิน 14 %
การให้บริการรักษาความปลอดภัย 7 %
โดยในปี 2018 มีอัตรากำไรสูงถึง 52 %
Cr. SCMP
ไม่มีใครรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์ในฮ่องกงจะดำเนินไปเช่นไร
แต่ในฐานะที่ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศอันดับ 1 ของโลก
ย่อมส่งผลกระทบถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในโลกที่แต่ละประเทศมีการค้าที่เกี่ยวข้องกัน
และการเติบโตของ E-Commerce มีมากขึ้นทุกที
ฮ่องกงเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขนส่งของโลกนี้
ก็ลองจินตนาการดูว่า
ถ้าเรามีพัสดุชิ้นสำคัญที่ต้องส่งถึงมือผู้รับโดยด่วน
การที่เครื่องบินไม่สามารถขึ้นบินได้
มันจะกระทบขนาดไหน
สิ่งสำคัญก็คือ พัสดุชิ้นสำคัญ ไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียว
แต่มีหลายชิ้นที่ครอบคลุมไปหลายประเทศในโลกนี้..
----------------------
Blockdit แอปที่เป็นเหมือน คลังความรู้ขนาดใหญ่ อ่านฟรี
โหลดเลย Blockdit.com/download
----------------------
References
-Hong Kong International Airport Annual Report 2017/18
-สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, กฎระเบียบควบคุมการนำเข้า/ส่งออกในฮ่องกง
-https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_busiest_airports_by_passenger_traffic
-https://www.researchgate.net/profile/Min_Zhang82/publication/247836262_The_air_cargo_and_express_industry_in_Hong_Kong_Economic_contribution_and_competitiveness/links/59fb86260f7e9b9968ba6057/The-air-cargo-and-express-industry-in-Hong-Kong-Economic-contribution-and-competitiveness.pdf?origin=publication_detail
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.