ผู้สูงอายุ กำลังได้รับผลกระทบ จากเทรนด์ครอบครัวเดี่ยว

ผู้สูงอายุ กำลังได้รับผลกระทบ จากเทรนด์ครอบครัวเดี่ยว

2 ก.ย. 2019
ผู้สูงอายุ กำลังได้รับผลกระทบ จากเทรนด์ครอบครัวเดี่ยว / โดย ลงทุนแมน
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
11.7 ล้านคน หรือคิดเป็น 16.9% ของประชากรไทยทั้งหมด
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 30.2% ในปี 2578
หลายครั้งที่เราพูดถึงสังคมผู้สูงอายุ เราก็มักจะมองถึงผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ
แต่จริงๆ แล้ว ยังมีผลกระทบอีกด้านที่หลายคนอาจลืมไป
นั่นคือ ครอบครัว..
คนในยุคปัจจุบัน ไม่ค่อยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่
บางคนแยกออกมาเพื่อหาที่อยู่ที่เดินทางไปทำงานได้สะดวก
หรือบางคนแยกออกมาเมื่อมีครอบครัวเป็นของตัวเอง
จากสถิติของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครอบครัวที่อาศัยร่วมกัน 3 รุ่นขึ้นไป
ลดลงจากปี 2537 ที่เคยมีสัดส่วน 47.3% เหลือเพียง 27.6% เท่านั้น
ในขณะที่ครอบครัวที่ประกอบด้วยคนรุ่นเดียว เคยมีสัดส่วนน้อยสุดที่ 19% ตอนนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเป็น 36.5%
หรือแม้แต่การอยู่ร่วมกับลูกที่เคยสูงถึง 76.9% ของครัวเรือนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ก็ลดลงเหลือ 51.5% ในปี 2560
Cr. SCB Thailand
เรื่องนี้ แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ลดลงของ การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่
ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นมา จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่าย
แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในความเป็นจริงแล้ว
ความสัมพันธ์ที่ดีสุดคือการพูดคุยกัน ในบ้านหลังเดียวกัน
เมื่อเรื่องเป็นแบบนี้ ก็มีโอกาสที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวที่ต่างรุ่นกันลดน้อยลง
แล้วเราเคยสงสัยไหมว่า ถ้าคนสูงอายุเลือกได้ เขาต้องการอะไร?
จากผลสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า
70.8% ของกลุ่มตัวอย่าง ต้องการอาศัยในบ้านที่ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวหลายรุ่น
80.7% ของคนอายุ 40 ปีขึ้นไป ต้องการอยู่อาศัยร่วมกับคนรุ่นอื่นๆ
78.9% ต้องการอยู่ร่วมกัน 3 รุ่น
การอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ หรือ Intergeneration Family Living จะส่งผลดีต่อจิตใจของคนทุกรุ่น
เพราะนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตชีวา และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าแล้ว
การมีผู้ใหญ่ในบ้าน คอยช่วยเลี้ยงดูสั่งสอนลูกหลาน
ก็เป็นการสนับสนุนให้เด็กมีจิตใจและพัฒนาการที่ดีด้วย
ประเทศไทย กำลังเผชิญปัญหาที่ยังไม่เคยเจอมาก่อน
ประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ประเทศไทย คนต่างรุ่นกำลังอยู่ด้วยกันน้อยลง
ลองหันมามองคนในครอบครัวเรา
และสนใจพวกเขาให้มากขึ้น
การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว อาจช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
และจะทำให้คนทุกรุ่นในครอบครัวมีความสุขมากขึ้น..
----------------------
Blockdit แอปที่เป็นเหมือน คลังความรู้ขนาดใหญ่ อ่านฟรี
โหลดเลย Blockdit.com/download
----------------------
References
- Mahidol University: Institute for Population and Social Research
- วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.