มูลค่าของบริษัทเรียกรถ ที่มูลค่าพอๆ กับบริษัทผลิตรถยนต์

มูลค่าของบริษัทเรียกรถ ที่มูลค่าพอๆ กับบริษัทผลิตรถยนต์