เกาหลีใต้ ประเทศที่ อัตราการเกิด ต่ำสุดในโลก

เกาหลีใต้ ประเทศที่ อัตราการเกิด ต่ำสุดในโลก

25 ก.ย. 2019
เกาหลีใต้ ประเทศที่ อัตราการเกิด ต่ำสุดในโลก / โดย ลงทุนแมน
แจ็ก หม่า กับ อีลอน มัสก์ เถียงกันเรื่อง AI
ทั้ง 2 คน เห็นกันคนละมุม แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เห็นเหมือนกัน
นั่นก็คือ ประชากรของโลกจะลดลงในอนาคต..
ถ้าถามว่าประเทศไหนที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลก
คำตอบอาจเป็นประเทศที่เราไม่คาดคิด
นั่นก็คือ เกาหลีใต้..
เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ในเกาหลีใต้นั้น เหตุผลสำคัญที่ทำให้อัตราการเกิดของเด็กเกิดใหม่ลดลง มี 2 เหตุผลคือ
1. ชาวเกาหลีใต้อยู่เป็นโสดกันมากขึ้น
2. ชาวเกาหลีใต้แต่งงานกันช้าลง
ปัจจุบัน ผู้หญิงชาวเกาหลีโดยเฉลี่ยมีลูกตอนอายุ 32.8 ปี เทียบกับ 10 ปีที่แล้วที่จะมีลูกกันตอนอายุ 30.8 ปี
อัตราการเกิดของเด็กเกิดใหม่ต่อผู้หญิง 1 คน ของเกาหลีใต้
ปี 2017 อัตราการเกิด 1.05 คน
ปี 2018 อัตราการเกิด 0.98 คน
ขนาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีจำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง ยังมีอัตราเด็กเกิดใหม่เท่ากับ 1.48 คน ต่อผู้หญิง 1 คน
พอเป็นแบบนี้ จำนวนเด็กเกิดใหม่รวมของประเทศเกาหลีใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปี 1987 จำนวนเด็กเกิดใหม่ 620,000 คน
ปี 2001 จำนวนเด็กเกิดใหม่ 560,000 คน
ปี 2018 จำนวนเด็กเกิดใหม่ 327,000 คน
เทียบกับช่วงต้นทศวรรษ 1970 ที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ในเกาหลีใต้เฉลี่ยปีละ 1,000,000 คน หรือลดลงกว่า 3 เท่า
ปัจจุบันเกาหลีใต้มีประชากร 51.2 ล้านคน
หน่วยงานที่ดูแลด้านประชากรศาสตร์ระบุว่า ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ นับตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป ประชากรชาวเกาหลีใต้จะเริ่มลดลง
และประชากรเกาหลีใต้จะหายไป 1 ใน 3 ของทั้งหมด คิดเป็น 17.5 ล้านคน ภายใน 48 ปี..
เรื่องนี้ทำให้นักเศรษฐศาสตร์กังวลว่า การลดลงของประชากรอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งกระทบทั้งฝั่งผู้ผลิต คือขาดแรงงาน และฝั่งผู้บริโภค คือขาดความต้องการในการใช้สินค้า
นอกจากนี้ จำนวนคนทำงานที่ลดลง ยังมีโอกาสที่รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีได้น้อยลง ขณะที่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ จนทำให้เป็นภาระของรัฐบาลในการจัดหางบประมาณมาดูแลในอนาคต
พอเรื่องเป็นแบบนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้จึงพยายามออกมาตรการกระตุ้นให้ชาวเกาหลีมีลูกมากขึ้น เช่น การอนุญาตให้พ่อแม่สามารถลางานได้พร้อมๆ กันหลังคลอดลูก การจ่ายเงินช่วยเหลือให้พ่อที่ลางานเพื่อช่วยเลี้ยงลูก รวมทั้งการออกกฎหมายเพื่อลดชั่วโมงการทำงานในประเทศ
ซึ่งในปี 2018 งบประมาณทั้งหมดที่รัฐบาลเกาหลีใต้ใช้สนับสนุนให้คนมีลูกนั้น สูงถึง 700,000 ล้านบาท หรือเกือบ 60% ของงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันประเทศ
ขณะที่ถ้ารวมจำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่ปี 2006 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลเกาหลีใต้ใช้เงินไปทั้งหมดกว่า 4.3 ล้านล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า แค่เงินงบประมาณที่ทุ่มลงมา อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้มากนัก เพราะจำนวนเด็กเกิดใหม่ของเกาหลีใต้ยังคงลดลงเรื่อยๆ
แนวโน้มการลดลงของจำนวนประชากรที่เกาหลีใต้ คล้ายๆ กับอีกหลายประเทศ ซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่า สุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
รู้ไหมว่า อัตราการเกิดเพื่อทดแทนประชากรที่เหมาะสมนั้นอยู่ที่จำนวนเด็กเกิดใหม่ 2 คน ต่อผู้หญิง 1 คน
เมื่อเป็นแบบนี้ แม้แต่ประเทศไทยของเราเองนั้นก็จะประสบปัญหาประชากรลดลงในอนาคต
ปัจจุบัน อัตราการเกิดของเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยอยู่ที่ 1.5 คน ต่อผู้หญิง 1 คน
© 2022 Longtunman. All rights reserved.