ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Facebook มีใครบ้าง?

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Facebook มีใครบ้าง?

9 ต.ค. 2019
9 ต.ค. 2019