“ถึงเวลาเที่ยวรอบโลก” ค่าเงินบาทแข็งสุดในรอบ 6 ปี

“ถึงเวลาเที่ยวรอบโลก” ค่าเงินบาทแข็งสุดในรอบ 6 ปี

25 ต.ค. 2019
“ถึงเวลาเที่ยวรอบโลก” ค่าเงินบาทแข็งสุดในรอบ 6 ปี
เงินบาทแข็งค่า แปลว่า ถ้าเราใช้เงินบาทจำนวนเท่าเดิมไปแลกเงินต่างประเทศ เราจะได้เงินต่างประเทศจำนวนมากกว่าเดิม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินนั้นมีหลายอย่าง เช่น
1. ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศ และต่างประเทศ
2. การอ่อนค่าของสกุลเงินหลัก
3. การเติบโตของเศรษฐกิจ
4. การเติบโตของนักท่องเที่ยว
5. เสถียรภาพทางการเมือง
วิธีหนึ่งที่เรามักจะใช้ดูการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน คือ “ดุลบัญชีเดินสะพัด”
ถ้าดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง
ก็จะแปลว่ามีเงินจากต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศ
และทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นแข็งค่า
ดุลบัญชีเดินสะพัด ประกอบด้วย
1. ดุลการค้า
2. ดุลบริการ
ดุลการค้าของประเทศไทยเกินดุลมาตลอด สำหรับดุลบริการ การท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทยเกินดุลบริการ
พอเรื่องเป็นแบบนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยมา
ปี 2557 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 487,000 ล้านบาท
ปี 2560 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1,606,000 ล้านบาท
จึงไม่แปลกที่ค่าเงินบาทในประเทศไทยมีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง
แล้วการแข็งค่าของเงินบาทกระทบอะไรกับเรา?
เพื่อให้เห็นภาพง่ายจะยกตัวอย่างการส่งออกปากกา
เมื่อก่อน ถ้าเราส่งออกปากกาไปขายในราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อนำมาแลกเป็นเงินบาทจะได้เงิน 34 บาท
แต่วันนี้รายได้จากการส่งออกปากกาไปขายจะเหลือเพียง 30 บาท
หมายความว่า รายได้ของเราจะหายไปประมาณ 4 บาท
ดังนั้นเมื่อเวลาค่าเงินบาทแข็ง จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก
การส่งออกนับเป็นเครื่องจักรสำคัญต่อการเติบโตของ GDP
ดังนั้น ถ้าการส่งออกเริ่มมีปัญหา สิ่งนี้จะส่งผลต่อการเติบโตของ GDP ของประเทศ
แต่เมื่อเหรียญมี 2 ด้าน การแข็งค่าของเงินบาทอีกด้านหนึ่ง ก็มีผลดีเช่นเดียวกัน
เช่น ก่อนหน้านี้ถ้าเราเป็นหนี้อยู่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เราต้องใช้เงิน 34 บาท
แต่วันนี้เราจะใช้เงินเพียง 30 บาท
หรือแม้แต่เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่านั้น จะทำให้เรามีกำลังซื้อที่มากขึ้น
ดังนั้น การแข็งค่าของเงินบาทในปัจจุบัน
จึงมีทั้งผลบวกและลบ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับว่าจะมองจากมุมไหน
แต่ไม่ว่าจะอ่อน หรือ จะแข็ง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เสถียรภาพของค่าเงิน
ถ้าค่าเงินผันผวน อ่อนเร็วเกินไป หรือ แข็งเร็วเกินไป คาดการณ์ไม่ได้
ก็จะทำให้คนทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ทำงานได้ลำบากขึ้น
จากตอนแรกที่เราคิดว่าจะได้กำไร แต่ผลปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะขาดทุนเพราะค่าเงิน
จะทำอย่างไรเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน จึงเป็นคำถามสำคัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องตอบให้ได้ในเวลานี้..
┏━━━━━━━━━━━━┓
Blockdit โซเชียลมีเดีย รูปแบบใหม่
Blockdit.com/download
┗━━━━━━━━━━━━┛
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.