เรากำลังอยู่ในยุค "ทุนนิยม" ที่ถูกเร่งเครื่องด้วย "เทคโนโลยีดิสรัปชัน"

เรากำลังอยู่ในยุค "ทุนนิยม" ที่ถูกเร่งเครื่องด้วย "เทคโนโลยีดิสรัปชัน"

22 ม.ค. 2020
22 ม.ค. 2020