จีนห้ามกรุ๊ปทัวร์ออกนอกประเทศ หุ้นโรงแรม สนามบิน ดิ่ง รวมถึงหุ้นที่มีสินค้าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว

จีนห้ามกรุ๊ปทัวร์ออกนอกประเทศ หุ้นโรงแรม สนามบิน ดิ่ง รวมถึงหุ้นที่มีสินค้าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว

27 ม.ค. 2020
จีนห้ามกรุ๊ปทัวร์ออกนอกประเทศ หุ้นโรงแรม สนามบิน ดิ่ง รวมถึงหุ้นที่มีสินค้าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
AOT ลง 5.59%
AAV ลง 7.24%
THAI ลง 1.63%
MINT ลง 6.72%
CENTEL ลง 5.86%
ERW ลง 9.79%
TKN ลง 3.77%
AU ลง 7.08%
SPA ลง 13.67%
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.