TWITTER ผู้ใช้งานยังเติบโตดี

TWITTER ผู้ใช้งานยังเติบโตดี

7 ก.พ. 2020
TWITTER ผู้ใช้งานยังเติบโตดี / โดย ลงทุนแมน
สรุปผลประกอบการบริษัท Twitter ประจำปี 2019
1-ปีที่ผ่านมา Twitter เจอมรสุมบัญชีปลอม ข่าวปลอม รวมไปถึงระบบมีปัญหาในการนำข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานไปใช้ในการยิงโฆษณา
2-ปัญหาที่เกิดขึ้นร้ายแรงขนาดที่บริษัทส่งคำเตือนไปยังผู้ถือหุ้นว่าผลกระทบลากยาวไปจนไตรมาสที่ 4 ทำให้วันนั้นมูลค่าบริษัท Twitter ลดลงกว่า 20% คิดเป็นมูลค่า 2 แสนล้านบาทในวันเดียว..
3-อย่างไรก็ตาม Twitter ก็เหมือนจะแก้ปัญหาได้ไว
ในขณะที่จำนวนผู้ใช้งาน Twitter สามารถกลับมาเติบโตก้าวกระโดดอีกครั้ง
4-จำนวนผู้ใช้งานรายวันของ Twitter กำลังเติบโตในอัตราเร่ง
ปี 2017 จำนวนผู้ใช้งานรายวัน 115 ล้านบัญชี
ปี 2018 จำนวนผู้ใช้งานรายวัน 126 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น 10%
ปี 2019 จำนวนผู้ใช้งานรายวัน 152 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น 21%
5-จำนวนผู้ใช้งานในที่นี้ถูกเรียกว่า Monetizable Daily Active Users (mDAU) อธิบายง่ายๆ ก็คือ Twitter จะไม่นับบัญชีปลอม บัญชีขยะ แต่นับเพียงผู้ใช้งานจริง เพื่อสะท้อนศักยภาพในการสร้างรายได้ให้บริษัทได้ดีขึ้น
6-ทีนี้เรามาดูผลประกอบการล่าสุดของ Twitter
ปี 2017 รายได้ 76,000 ล้านบาท ขาดทุน 3,400 ล้านบาท
ปี 2018 รายได้ 94,800 ล้านบาท กำไร 11,250 ล้านบาท (หลังปรับรายการพิเศษทางภาษี)
ปี 2019 รายได้ 107,800 ล้านบาท กำไร 8,100 ล้านบาท (หลังปรับรายการพิเศษทางภาษี)
7-ที่น่าสนใจก็คือ Twitter สามารถทำกำไร ซึ่งต่างจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่มีจำนวนผู้ใช้งานระดับเดียวกัน
Twitter จำนวนผู้ใช้งานต่อวัน 152 ล้านบัญชี กำไร 8,100 ล้านบาท
Snapchat จำนวนผู้ใช้งานต่อวัน 218 ล้านบัญชี ขาดทุน 32,000 ล้านบาท
Pinterest จำนวนผู้ใช้งานต่อเดือน 335 ล้านบัญชี ขาดทุน 42,500 ล้านบาท
8-ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2020
โดยบริษัทจะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มจำนวนพนักงาน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงานตลอด 3 เดือน
9-แต่นักลงทุนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับจำนวนผู้ใช้งานที่ยังเติบโตได้ดีอยู่
ทำให้หลังปิดตลาดเมื่อวานนี้ มูลค่าบริษัท Twitter พุ่งขึ้นถึง 15% คิดเป็นมูลค่าราว 1 แสนล้านบาท กลับไปอยู่ในจุดที่ตกลงหนักจากมรสุมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา..
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-Snapchat Investor Relation Q4 2019
-Twitter Investor Relation Q4 2019
-Pinterest Investor Relation Q4 2019
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.