สิงคโปร์ ประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหาร มากที่สุดในโลก

สิงคโปร์ ประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหาร มากที่สุดในโลก

7 มี.ค. 2020
สิงคโปร์ ประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหาร มากที่สุดในโลก /โดย ลงทุนแมน
รู้หรือไม่ สิงคโปร์ ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารมากที่สุดในโลก
ทั้งๆ ที่สิงคโปร์มีพื้นที่ทางการเกษตรเพียง 6.6 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งใหญ่กว่าพื้นที่ของสนามบินดอนเมืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ในขณะที่ ไทย ถือเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นครัวของโลก
เรามีพื้นที่ทางการเกษตรมากถึง 221,100 ตารางกิโลเมตร
หรือคิดเป็นสัดส่วน 43.3% ของพื้นที่ทั้งประเทศ
อย่างไรก็ตาม จากการจัดอันดับของ EIU (Economist Intelligence Unit)
หน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของนิตยสารระดับโลกอย่าง The Enonomist
ไทย มีความมั่นคงทางอาหารอยู่ที่อันดับ 52 ของโลก
ทั้งๆ ที่มีพื้นที่ทางการเกษตรมากกว่า สิงคโปร์ ถึง 33,500 เท่า
เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit ที่สุดของแอปมีสาระ
Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจว่า
ความมั่นคงทางอาหารคืออะไร?
ความมั่นคงทางอาหาร ไม่ใช่แค่เรื่องของการมีอาหารรับประทานเท่านั้น
แต่คือการที่ผู้คนสามารถรับประทานอาหารได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ซึ่งอาหารนั้นจะต้องปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ
โดย FAO หรือ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ได้แบ่งความมั่นคงทางอาหารออกเป็น 4 มิติ
1. ความเพียงพอ คือ ปริมาณอาหารต้องมีเพียงพอสำหรับทุกคนตลอดเวลา
2. การเข้าถึง คือ ผู้คนสามารถซื้ออาหารมาบริโภคได้
3. การใช้ประโยชน์ คือ อาหารที่บริโภคนั้นต้องสะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ
4. เสถียรภาพ คือ ผู้คนสามารถเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลา
แล้วทำไมสิงคโปร์ถึงมีความมั่นคงทางอาหารมากสุดในโลก?
สาเหตุแรก คือ สิงคโปร์ได้เปิดเสรีการนำเข้าสินค้าอาหาร
ซึ่งการนำเข้าจะไม่เสียภาษี ทำให้ราคาสินค้าไม่ต้องถูกบวกภาษีขึ้นไปอีก

เรื่องนี้ทำให้สิงคโปร์สามารถเพิ่มปริมาณอาหารในประเทศได้ครั้งละมากๆ อย่างรวดเร็ว
อีกทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพของอาหารนำเข้า
ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการพึ่งพาการนำเข้าอาหารคือ การสร้างเสถียรภาพในระยะยาว
ดังนั้น สิงคโปร์จึงมีการกระจายความเสี่ยงผ่านการนำเข้าอาหารจากหลายๆ แหล่งผลิตทั่วโลก
ผ่าน “นโยบายการสร้างความหลากหลายของแหล่งนำเข้าสินค้าอาหาร”
ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทหรือประเทศใดก็ตาม ไม่สามารถส่งอาหารให้กับสิงคโปร์
ก็ยังสามารถนำเข้าอาหารจากแหล่งอื่นๆ ทดแทนได้
นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีนโยบายสนับสนุนภาคการเกษตรในประเทศ
รวมถึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา เช่น การส่งเสริมฟาร์มคนเมือง
เพื่อให้ในอนาคตสิงคโปร์จะสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าอาหาร
เหตุผลสำคัญอีกอย่างคือ ประชาชนสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีรายได้สูง
โดยเมื่อดูจาก GDP ต่อหัวของสิงคโปร์จะอยู่ที่ 1.8 ล้านบาทต่อปี
ดังนั้น ประชาชนสิงคโปร์จึงมีกำลังซื้ออาหารที่สูง
แปลว่าถ้าราคาสินค้าอาหารในตลาดโลกสูงขึ้น
ประชาชนในสิงคโปร์จะได้รับผลกระทบไม่รุนแรงเท่าประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำ
หรือเรียกง่ายๆ ว่า สิงคโปร์จะเป็นประเทศท้ายๆ ที่เจอปัญหาขาดแคลนอาหาร เพราะคนสิงคโปร์รวย และสามารถนำเข้าอาหารได้ทันทีถ้าต้องการนั่นเอง
จะมีสิ่งเดียวที่ลงทุนแมนพอจะนึกออกว่า เป็นความเสี่ยงของสิงคโปร์ก็คือ ในวันที่ทุกประเทศต่างพากันไม่ส่งออกอาหาร เก็บกักอาหารไว้ในประเทศตนเอง จะทำให้สิงคโปร์ไม่สามารถนำเข้าได้ ถึงแม้ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนก็ตาม
แต่เรื่องนี้ก็คงเกิดขึ้นได้ยากในยุคสมัยนี้
ยุคสมัยที่การค้าขายระหว่างประเทศเป็นไปอย่างอิสระ และราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาดโลก
ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างได้จากราคาข้าว ยางพารา น้ำมัน ที่มีการนำเข้าส่งออกกัน และมีราคากลางของตลาดโลก
ซึ่งถ้าสิงคโปร์ยอมจ่ายเงินสูงขึ้น ก็จะมีประเทศที่ยอมขายอาหารให้กับสิงคโปร์อยู่ดี
เรื่องทั้งหมดนี้ทำให้ประเทศเล็กๆ อย่างสิงคโปร์ ที่มีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่และทรัพยากร
กลับก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านอาหาร 2 สมัยซ้อน นับตั้งแต่ปี 2018..
----------------------
Blockdit ที่สุดของแอปมีสาระ
Blockdit.com/download
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?end=2015&locations=SG-TH&start=2013
-https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.K2?end=2016&locations=SG-TH&start=1961&view=chart
-http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf
-https://foodsecurityindex.eiu.com/Country
-https://foodsecurityindex.eiu.com/Index
-https://foodsecurityindex.eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EIU%20Global%20Food%20Security%20Index%20-%202018%20Findings%20%26%20Methodology.pdf
-วิทยานิพนธ์ เรื่อง การเปิดเสรีสินค้าอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ โดยว่าที่ร้อยตรี หญิงสุดารัตน์ เกศสิริกุล
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.