ไมเนอร์ แจ้งผลกระทบทั้งหมด จาก COVID-19

ไมเนอร์ แจ้งผลกระทบทั้งหมด จาก COVID-19

23 มี.ค. 2020
ไมเนอร์ แจ้งผลกระทบทั้งหมด จาก COVID-19
วันนี้จดหมายของไมเนอร์มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งเจ้าของกิจการทั่วไปสามารถนำวิธีรับมือของไมเนอร์ไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเองได้ โดยเนื้อหามีใจความสรุปได้ดังนี้
╔═══════════╗
Blockdit แหล่งรวมบทความวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ deep content ล่าสุดมีฟีเจอร์พอดแคสต์แล้ว
Blockdit.com/download
╚═══════════╝
1-คําสั่งของกรุงเทพมหานครที่สั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค COVID-19 สูง รวมถึงมาตรการปิดประเทศ (Lockdown) ในหลายประเทศที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจอยู่
บริษัทยังคงมั่นใจว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และแม้ว่าบริษัทจะมีผลการดําเนินงานที่อ่อนตัวลงในขณะนี้ แต่บริษัทมั่นใจว่าความต้องการจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง
โดยบริษัทคาดว่าการฟื้นตัวดังกล่าวจะรวดเร็วและเห็นได้ชัด ซึ่งจะช่วยชดเชยการชะลอตัวลงดังที่บริษัทประสบอยู่ในขณะนี้ได้บางส่วน
2-ธุรกิจโรงแรม หรือ ไมเนอร์ โฮเทลส์
- ประเทศไทย บริษัทจะเริ่มปิดโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครได้ปิดร้านอาหารและบาร์ไปแล้ว ตามข้อกําหนดของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งบริษัทเริ่มมีการเตรียมความพร้อมในการปิดโรงแรมในต่างจังหวัด
- มหาสมุทรอินเดียและประเทศเพื่อนบ้าน โรงแรมทั้งหมดยังคงเปิดให้บริการ ยกเว้นโรงแรมอนันตรา เดซารูในประเทศมาเลเซีย ซึ่งถูกปิดตามคําสั่งของรัฐบาล นอกจากนี้ได้มีการรวมการดําเนินงานของโรงแรมอนันตรา คาลูทารา และอวานี คาลูทาราในประเทศศรีลังกาเป็นการชั่วคราว เพื่อลดต้นทุน

- ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โรงแรมทั้งหมดยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
- ตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกา โรงแรมทั้งหมดในตะวันออกกลางดําเนินการภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ มีการทํางานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของโรงแรม และมีการกําหนดมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ
โดยรัฐบาลของประเทศหลักๆ ในภูมิภาคได้จัดตั้งกองทุนบรรเทาทุกข์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่วนในทวีปแอฟริกา โรงแรมส่วนใหญ่ยังคงเปิดให้บริการ โดยมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ไวรัสและนโยบายรับมือของรัฐบาล
- ทวีปยุโรปและลาตินอเมริกา เพื่อลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย บริษัทได้มีการกําหนดกลยุทธ์ระยะสั้น โดยให้มีการปิดโรงแรมให้มากที่สุด เนื่องจากจํานวนแขกที่เข้าพักไม่เพียงพอเพื่อจะเปิดดําเนินงาน โรงแรมในประเทศอิตาลีและสเปนได้ถูกปิดทั้งหมด ยกเว้นโรงแรม 6 แห่งในบางเมือง ซึ่งได้ถูกแปลงให้เป็นโรงพยาบาล และสถานที่รับรองบุคลากรทางการแพทย์
โดยในประเทศสเปน กฎหมายใหม่ภายใต้กฎหมายภาวะฉุกเฉินกําหนดให้ปิดโรงแรมทั้งหมดในประเทศ เช่นเดียวกับในประเทศเยอรมนี กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ และลาตินอเมริกา เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกลยุทธ์เดียวกัน
โดยจะพิจารณาการปิดโรงแรม ตามระดับของกิจกรรม อัตราการเข้าพัก และการกําหนดทิศทางของรัฐบาล
3-ธุรกิจอาหาร หรือ ไมเนอร์ ฟู้ด
- ไมเนอร์ฟู้ดได้ดําเนินการปิดสาขาร้านอาหารแบบนั่งทานเต็มรูปแบบในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ร้านเพื่อให้บริการจัดส่งอาหารและซื้อกลับบ้าน (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของร้านอาหารทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ยังคงเปิดให้บริการ

- ส่วนในต่างจังหวัด ร้านอาหารแบบนั่งทานเต็มรูปแบบ บริการจัดส่งอาหาร และซื้อกลับบ้านยังคงเปิดให้บริการตามปกติทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ไมเนอร์ ฟู้ดจะปฏิบัติตามคําสั่ง ของหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
- โดย ณ วันที่ 22 มีนาคม ร้อยละ 87 ของร้านอาหารทั้งหมด 1,483 สาขาทั่วประเทศไทยยังคงเปิดให้บริการ ทั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่อยู่บ้านและทํางานที่บ้าน ไมเนอร์ ฟู้ด ได้เสริมสร้างขีดความสามารถในบริการจัดส่งอาหารเพื่อเพิ่มยอดขาย
- ประเทศจีน ภายหลังจากที่บริษัทปิดร้านอาหารส่วนใหญ่เกือบ 100 สาขาในจีนเป็นการชั่วคราวในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากความรุนแรงของการระบาดของเชื้อไวรัส ไมเนอร์ ฟู้ดได้ทําการเปิดสาขาอีกครั้ง เป็นจํานวนสาขามากกว่าร้อยละ 90 ในช่วงต้นเดือนมีนาคม
โดยในปัจจุบัน ยอดขายยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ สัปดาห์ซึ่งเป็นกรณีที่ดีที่สุด จากการทําการวิเคราะห์ Sensitivity Analysis ซึ่งได้ทําไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไมเนอร์ ฟู้ดคาดว่าการดําเนินงานจะฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤตในอีก “หนึ่งเดือนครึ่งข้างหน้า”
- ออสเตรเลีย เดอะ คอฟฟี่ คลับได้รับผลกระทบจากการประกาศของรัฐบาลในการสั่งปิดร้านอาหารและร้านกาแฟ แม้ว่าร้านอาหารจะไม่สามารถให้บริการภายในร้านได้อีกต่อไป แต่ร้านอาหารกว่าสองในสามจากทั้งหมด 287 สาขา มีบริการจัดส่งอาหารและนํากลับบ้าน ซึ่งไมเนอร์ ฟู้ดได้เปลี่ยนไปมุ่งเน้นในการเพิ่มยอดขายจากช่องทางดังกล่าว ส่วนร้านอาหารในประเทศ นิวซีแลนด์ ได้ดําเนินการปิดแล้ว
4-ธุรกิจ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
- จากจุดจําหน่ายสินค้าทั่วประเทศ ประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้ปิดให้บริการตามประกาศของกรุงเทพมหานคร โดยไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ได้ย้ายพนักงานไปทํางานที่สาขานอกกรุงเทพมหานครซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่
- บริษัทจะเปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่ช่องทางออนไลน์และการผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือและนํ้ายาทําความสะอาดอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นในภาวะปัจจุบัน
5-การลดต้นทุน
บริษัทมีมาตรการลดต้นทุนอย่างเข้มงวด เพื่อลดทั้งต้นทุนคงที่และสัดส่วนของต้นทุนผันแปรต่อรายได้รวม ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้ถูกนําไปใช้ในทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ในทุกภูมิภาค
- บริษัทมีการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด โดยได้มีการระงับการเดินทางของพนักงาน การว่าจ้างที่ปรึกษา และการฝึกอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดและการโฆษณา
- สําหรับธุรกิจที่มีกิจกรรมทางธุรกิจตํ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป บริษัทได้เริ่มเจรจากับผู้ให้เช่าทั่วโลก ทั้งเจ้าของโรงแรมภายใต้สัญญาเช่าบริหารในทวีปยุโรปและเจ้าของพื้นที่ร้านอาหาร เพื่อขอลดหรือหยุดการจ่ายค่าเช่า อีกทั้งได้มีการเจรจากับคู้ค่าทางธุรกิจเพื่อขอส่วนลด และ/หรือผ่อนปรนเงื่อนไขในการชําระเงิน
- ในส่วนของเงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทได้มีการเลื่อนการจ่ายเงินเดือนบางส่วนของผู้บริหารบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการชั่วคราว และมีการเลื่อนการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดออกไป ทั้งสองกรณีอย่างน้อยสามเดือน
- บริษัทมีการทบทวนการจัดตารางการทํางานของพนักงานประจําและลูกจ้างชั่วคราว การเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน และดําเนินนโยบาย การลางานโดยไม่จ่ายเงินเดือน
6-กระแสเงินสดและงบดุล
- ในสถานการณ์นี้ บริษัทให้ความสําคัญในการรักษากระแสเงินสดและสภาพคล่อง โดยบริษัทมีเงินสด ณ สิ้นปี 2562 จํานวน 1.3 หมื่นล้านบาท และวงเงินสินเชื่อจํานวน 3.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปอีกจํานวน 250 ล้านยูโร จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท
- นอกจากนี้แผนการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมดได้ถูกระงับไว้ชั่วคราว และจะมีการดําเนินการต่อเมื่อเป็นไปตามภาระผูกพันที่ได้เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น
- ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทอยู่ที่ 1.3 เท่าซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับเป้าหมายภายในของบริษัท และตํ่ากว่าเงื่อนไขของเงินกู้และหุ้นกู้ที่ระดับ 1.75 เท่า ทั้งนี้ บริษัทได้ทําการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ทั้งนี้ การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทจะสามารถรักษาสถานะทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเงินกู้และหุ้นกู้ได้ในการทดสอบเงื่อนไขครั้งต่อไป
- จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการปรับเปลี่ยนมาตรการรายวัน..
----------------------
Blockdit แหล่งรวมบทความวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ deep content ล่าสุดมีฟีเจอร์พอดแคสต์แล้ว
Blockdit.com/download
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.