[BREAKING] วันนี้มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 106 ราย ยอดสะสม 827 ยอด Active 766 โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่

[BREAKING] วันนี้มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 106 ราย ยอดสะสม 827 ยอด Active 766 โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่

24 มี.ค. 2020
[BREAKING] วันนี้มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 106 ราย ยอดสะสม 827 ยอด Active 766 โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่ ได้แก่
-กลุ่มสนามมวย
-กลุ่มสถานบันเทิง
-ผู้ที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนา
-ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ (มีคนไทยและชาวต่างชาติ) เช่น นักศึกษา, พนักงานบนเครื่องบิน, นักท่องเที่ยว
-คนที่ทำงานในสถานที่แออัด หรือเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก เช่น พนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์, รปภ.
-บุคลากรทางการแพทย์
ในส่วนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น 3 รายนั้น มีปัญหาเรื่องโรคแทรกซ้อน
และมีหนึ่งคน ที่เป็นคนในกลุ่มสนามมวย
เพจลงทุนแมน นำเสนอตัวเลขแบบ Active Case คือลบรักษาหายกับเสียชีวิตนะครับ ตัวเลขนี้อัปเดตรวม 108 รายวันนี้แล้ว
-ในแอป Blockdit มีคุณหมอเก่งๆ มาให้ความรู้เรื่องโควิด-19 มากมาย ลองโหลดได้ที่ Blockdit.com/download
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.