[BREAKING] วันนี้มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 107 ราย ยอดสะสม 934 ยอด Active 860 โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่

[BREAKING] วันนี้มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 107 ราย ยอดสะสม 934 ยอด Active 860 โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่

25 มี.ค. 2020
[BREAKING] วันนี้มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 107 ราย ยอดสะสม 934 ยอด Active 860 โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจาก หลากหลายอาชีพ หลายสถานที่ ได้แก่
-กลุ่มสนามมวย
-กลุ่มสถานบันเทิง ได้แก่ เจ้าของร้าน, นักดนตรี, ลูกค้า
-ผู้ที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนา
-ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ
-ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ (มีคนไทยและชาวต่างชาติ)
-คนที่ทำงานในสถานที่แออัด หรือเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก เช่น พนักงานบริษัท, พนักงานนวด, พนักงานในสนามบิน
-บุคลากรทางการแพทย์
เพจลงทุนแมน นำเสนอตัวเลขแบบ Active Case คือลบรักษาหายกับเสียชีวิตนะครับ ตัวเลขนี้อัปเดตรวม 107 รายวันนี้แล้ว
-ในแอป Blockdit มีคุณหมอเก่งๆ มาให้ความรู้เรื่องโควิด-19 มากมาย ลองโหลดได้ที่ Blockdit.com/download -
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.