สรุปปรากฏการณ์ Mutual Friend ที่ทำให้ทั้งโลกติด โควิด-19

สรุปปรากฏการณ์ Mutual Friend ที่ทำให้ทั้งโลกติด โควิด-19

4 เม.ย. 2020
สรุปปรากฏการณ์ Mutual Friend ที่ทำให้ทั้งโลกติด โควิด-19 /โดย ลงทุนแมน
ถ้าเรามองการระบาดของโควิด-19 ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เราจะมองเห็นว่าแต่ละประเทศมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอยู่
ถ้าเปรียบเทียบ ประเทศเหล่านั้นด้วยหลักการ Mutual Friend
Mutual Friend หมายถึง เพื่อนที่มีร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น เจน นุ่น และโบว์
เจน เป็นเพื่อนกับนุ่น ส่วนนุ่น เป็นเพื่อนกับโบว์
ทั้งเจน และโบว์ ไม่รู้จักกัน แต่ต่างมีเพื่อนที่มีร่วมกัน คือ นุ่น
การระบาดจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง
จะถูกเชื่อมโยงด้วยความสัมพันธ์ ที่คล้ายกันกับ Mutual Friend
บางประเทศที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 มากนัก
แต่ท้ายที่สุดก็เกิดการระบาดได้ เพราะมีประเทศที่เป็น Mutual Friend เป็นผู้เชื่อมต่อ
ตัวอย่างจริงของเรื่อง Mutual Friend นี้น่าสนใจอย่างไร?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit แหล่งรวมบทความวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ deep content ล่าสุดมีฟีเจอร์พอดแคสต์แล้ว
Blockdit.com/download
╚═══════════╝
ขอยกตัวอย่างที่น่าสนใจ คือประเทศรัสเซีย ตุรกี และเยอรมนี
ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2020 ขณะที่ยุโรปและเยอรมนีเกิดการระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก จำนวนผู้ป่วยในรัสเซียยังมีไม่มาก
แต่พอมาถึงช่วงปลายเดือน จำนวนผู้ป่วยในรัสเซียกลับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
รัสเซียไม่ได้มีการติดต่อกับประเทศยุโรปที่มีการระบาดมากนัก
แต่รัสเซียมี Mutual Friend เหมือนกันกับเยอรมนี คือ “ตุรกี”
หากลองค้นหาความสัมพันธ์ของตุรกี และรัสเซีย ควบคู่กันไป
ก็จะพบว่า ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวตุรกีมากที่สุดก็คือ ชาวรัสเซีย
เป็นจำนวนถึง 7 ล้านคน ในปี 2018
รัสเซียเป็นประเทศที่พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตหนาว แม้จะมีชายฝั่งทะเลยาวมาก
แต่ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว สิ่งที่ชาวรัสเซียโหยหาก็คือ ทะเลเขตอบอุ่น
แต่ทะเลเขตอบอุ่นในยุโรปส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
การที่ชาวรัสเซียจะเดินทางไปท่องเที่ยวในยุโรปจึงจำเป็นต้องขอวีซ่า
แต่ถัดลงมาทางตอนใต้ ไม่ไกลจากรัสเซียนัก ยังมีอยู่ประเทศหนึ่งที่มีชายฝั่งทะเลสวยงาม
แถมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ประเทศนั้นก็คือ ตุรกี
ตุรกีเป็นประเทศที่ติดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยาวเหยียด ชาวรัสเซียสามารถเดินทางมาตุรกีโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า และด้วยระยะทางที่ไม่ไกล
ชาวรัสเซียจึงเดินทางมาตุรกีเป็นจำนวนมหาศาล
จึงมีความเป็นไปได้สูงว่า ถ้าประเทศตุรกีมีผู้ติดเชื้อมาก
จะทำให้ชาวรัสเซียที่มาท่องเที่ยวติดโรคโควิด-19 จากตุรกี
แล้วถ้าชาวรัสเซียติดโรคมาจากตุรกี แล้วชาวตุรกีจะติดมาจากใคร?
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ตุรกีเริ่มพบผู้ติดเชื้อในช่วงกลางเดือนมีนาคม..
ประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักในช่วงกลางเดือนมีนาคม
ส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปตะวันตก

ถ้าเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับประเทศในยุโรปก็จะพบว่า ประเทศที่มีชาวตุรกีอพยพไปอาศัยและทำงานมากที่สุดก็คือ “เยอรมนี”
ซึ่งเยอรมนีเองก็มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก
ในเยอรมนีมีชาวตุรกีอาศัยอยู่เกือบ 3 ล้านคน
โดยความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศนี้อาจต้องย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็น ราวทศวรรษ 1960
หลังจากพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง
เยอรมนีถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ
คือ เยอรมนีตะวันตก ซึ่งเป็นประเทศทุนนิยมเสรี มีสหรัฐอเมริกาคอยให้ความช่วยเหลือ
กับเยอรมนีตะวันออก ซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ มีสหภาพโซเวียตคอยให้ความช่วยเหลือ
เศรษฐกิจของเยอรมนีตะวันตกเติบโตอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมได้รับการฟื้นฟู
แต่สิ่งที่เยอรมนีตะวันตกขาดแคลนก็คือ แรงงาน
รัฐบาลในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศ
แต่ในเวลานั้น ทวีปยุโรปถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วการเมือง โดยมี “ม่านเหล็ก”
กั้นระหว่างยุโรปตะวันตกซึ่งเป็นโลกทุนนิยม กับยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นโลกคอมมิวนิสต์
ประเทศในยุโรปตะวันตกมีการรวมกลุ่มกัน เรียกว่า นาโต (NATO)
เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งการทหารและเศรษฐกิจ เพื่อต่อสู้กับฝั่งคอมมิวนิสต์ของโซเวียต
นอกจากประเทศในยุโรปตะวันตกแล้ว ประเทศสมาชิกนาโตยังมีสมาชิกอีกประเทศหนึ่ง คือ ตุรกี
ตุรกีมีประชากรมาก แต่อุตสาหกรรมยังไม่พัฒนา ทำให้ประชากรหลายล้านคนอพยพมาเป็นแรงงานในเยอรมนีตะวันตก แรงงานเหล่านี้ถูกเรียกว่า “Gastarbeiter”
หลายคนพาลูกหลานมาอยู่ด้วย เมื่อเวลาผ่านไป
แรงงานเหล่านี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของประชากรเยอรมนีในปัจจุบัน
เมืองใหญ่หลายแห่งในเยอรมนี จึงสามารถพบเห็นร้านอาหารตุรกี มีมัสยิดไว้ประกอบพิธีทางศาสนา เพราะคนตุรกีส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม
ทุกวันนี้มีชาวตุรกีมากมายที่เดินทางไปมาหาสู่ญาติในเยอรมนี
เช่นเดียวกับที่ชาวเยอรมันเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศตุรกี
จึงกล่าวได้ว่า แม้รัสเซีย กับเยอรมนี อาจไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมากนัก
แต่ทั้ง 2 ประเทศ ต่างมี Mutual Friend เหมือนกัน คือ “ตุรกี”
ท้ายที่สุด โควิด-19 ก็ลามจากเยอรมนี มาสู่รัสเซีย
แล้วผู้ป่วยชาวเยอรมันส่วนใหญ่ ติดเชื้อมาจากที่ไหน?
คำตอบจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ นอกจากศูนย์กลางการระบาดของยุโรป อย่าง อิตาลี..
อิตาลีเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยว จัดได้ว่า “ครบครัน” มากที่สุด ประเทศหนึ่งในยุโรป
ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีป จึงทำให้มีอากาศอบอุ่นกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรป
อิตาลีมีชายฝั่งทะเลที่งดงาม ในขณะที่ตอนเหนือของประเทศก็มีเทือกเขาแอลป์เหมาะแก่การเล่นสกี
อิตาลียังมีแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์แทบทุกยุคทุกสมัย
เรียกได้ว่า มีทั้ง ทะเล ภูเขา และวัฒนธรรม..
ด้วยการคมนาคมขนส่งที่เพียบพร้อม มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับหลายประเทศ
อิตาลีจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั่วยุโรป
โดยเฉพาะยุโรปเหนือ เช่น เยอรมนี ที่ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด ชายฝั่งทะเลก็มีลมแรง
ในปี 2018 ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวอิตาลีมากที่สุด ก็คือ ชาวเยอรมัน
มาเยือนอิตาลีถึงปีละ 12.2 ล้านคน
และนั่นก็ก่อให้เกิดขึ้นอีกหนึ่ง Mutual Friend..
ตุรกี กับ อิตาลี อาจไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมากนัก
แต่ทั้ง 2 ประเทศมี Mutual Friend เหมือนกัน คือ “เยอรมนี”
ท้ายที่สุด โควิด-19 ก็ลามจากอิตาลี มาสู่ตุรกี
แล้วถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกเริ่มของการระบาดที่ประเทศจีน

ประเทศในยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนมากที่สุด ก็คือ อิตาลี
อิตาลี จึงเปรียบเสมือนเป็น Mutual Friend ของประเทศในยุโรป กับประเทศจีน
ท้ายที่สุด โควิด-19 ก็ลามจากจีน มาระบาดหนักในยุโรป
อย่างไรก็ตาม ก็มีบางหลักฐานที่พบผู้ป่วยปอดอักเสบในอิตาลีมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดในเมืองอู่ฮั่น
ก็ไม่แน่ว่า บางทีจีนอาจจะนำเข้าเชื้อจากอิตาลีก็เป็นไปได้..
บนโลกที่แต่ละประเทศล้วนมีพรมแดน
แต่ก็ไม่อาจขวางกั้นความสัมพันธ์ที่โยงใยกันไปมา
แม้หลายประเทศจะไม่มีสัมพันธ์กันมากนัก
แต่ก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงได้ ผ่าน Mutual Friend
ใครจะไปคิดว่า
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้เอง
ส่งผลให้คนทั้งโลกต้องประสบชะตากรรมร่วมกันในท้ายที่สุด
ชะตากรรมที่สุดท้าย ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมด
และเราทุกคนจะผ่านไปด้วยกัน
We will get through this time together..
----------------------
Blockdit แหล่งรวมบทความวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ deep content ล่าสุดมีฟีเจอร์พอดแคสต์แล้ว
Blockdit.com/download
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-https://www.istat.it/it/files//2019/12/Asi-2019.pdf
-https://www.statista.com/statistics/901197/number-of-arrivals-from-china-in-tourist-accommodations-in-italy/
-https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Turkey
-https://en.wikipedia.org/wiki/Turks_in_Germany
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.