คิดว่าบ้านในอนาคต จะมีหน้าตาแบบไหน? คุณณัฐพงศ์ CEO บริษัท SC ASSET ให้มุมมองดีๆ หลายเรื่อง

คิดว่าบ้านในอนาคต จะมีหน้าตาแบบไหน? คุณณัฐพงศ์ CEO บริษัท SC ASSET ให้มุมมองดีๆ หลายเรื่อง

17 เม.ย. 2020
© 2021 Longtunman. All rights reserved.